Guide til hvordan ta ut representative jordprøver

28.08.2020 (Oppdatert: 03.09.2020) Julie Wiik, Hanna Pauline Næss Holm

Hvordan skal du egentlig ta ut jordprøver slik at de blir mest mulig representative for skiftet og gården din? Det finnes ingen fasit, men vi har samlet noen tips i dette informasjonsskrivet for dere som ønsker å ta prøvene selv.

Foto: Julie Wiik

Anbefalingene våre er er basert på professor Tore Krogstad sine råd om jordprøvetaking og fra mange av NLR sine rådgivere. Uten et korrekt uttak av jordprøver har laboratorieanalysene ingen verdi. 

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år ifølge forskrift om gjødselplanlegging

Det skjer mye innen presisjonsgjødsling og kalking, og for mange er posisjonsbestemte jordprøver høyst aktuelt.  Posisjonsbestemte jordprøver gir en merverdi i form av mulighet for å variere dyrkingstiltak og bruk av innsatsfaktorer innen hvert skifte. 

Ønsker du hjelp til prøvetaking kan du fylle ut skjemaet i denne lenken. 

Ønsker du å ta prøvene selv kan du låne bor av våre kontorer på Foss og Gjennestad. Vi har også esker og skjema til prøvetakingen. Les guide til jordprøvetaking før uttak, gode forberedelser gir et bedre resultat. Guiden kan lastes ned her eller ved å trykke på bilde under. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.