Veiing av rundball - Foto NLR Øst
⋅ Grovfôr

Registrer grovfôravlinga di!

Avlingsregistreringer gir ikke bare god oversikt over produsert grovfôr, men kan også brukes inn i videre planlegging av kommende års drift.
NLR
IMG 1844
⋅ Mais

Ugrasbekjemping i fôrmais

Etter at maisen er sådd bør man tenke om ugrasbekjempelse. Ugras konkurrerer direkte med kulturplantene om næring og lys og kan føre til redusert avlingskvalitet og forurensing av avlingen i fôrmaisen.
NLR Viken
NLR
Raigras 3.årseng vanning 18.mai Melsomvik. Tett raigraseng.
⋅ Grovfôr

Resultater fra prognoseprøver i eng (Vestfold)

Prognosehøsting er et viktig hjelpemiddel. Sammen med varmesum, grovfôrmodellen og fenologisk utvikling håper vi dette kan hjelpe for et mer presist slåttetidspunkt.
NLR
NLR Viken
IMG 1356
⋅ Gjødsling

Biogjødsel til gras og korn

Veiledning til bruk av Biogjødsel basert på biogjødsel levert av Greve Biogass i Vestfold
NLR Viken
NLR
IMG 1658
⋅ Mais

Dyrkingsveileder fôrmais

NLR Viken i samarbeid med NLR Øst har laget en dyrkingsveileder for fôrmais. Veilederen er skrevet med utgangspunkt i erfaringer fra dyrkings av fôrmais i Vestfold, Østfold og Akershus.
NLR
NLR Viken
IMG 1642
Medlem
⋅ Mais

Fôrmaisavlinger i forsøksfelt i Vestfold

I Vestfold har NLR Viken hatt sortsforsøk i fôrmais i 14 år, fra 2005-2018. En sammenstilling av resultatene viser jevnt over store tørrstoffavlinger i de fleste år.
NLR
Rive Grovforteam Foto Espen Syljuasen Norwegian Agro
⋅ Grovfôr

Motiverende med faste kjørespor

- det var flere av bøndene enige om under webinaret om faste kjørespor, der tre dyktige gårdbrukere presenterte sitt opplegg med faste kjørespor.
NLR
Bilde 1
⋅ Grovfôr

Vinterherdige erter – er det liv laga i Norge?

Flere steder i Europa sås vinterherdige erter sammen med rug eller rughvete om høsten. Av det høster de et proteinrikt fôr i mai/juni. Da en melkeprodusent i Vestfold ville prøve ut dette, var et forsøksfelt helt på sin plass.
NLR
Angrep av havrebladlus på maisplanter med 5-6 blad, utviklingsstadium 15 - 16 . Foto: Nandor Siles
⋅ Mais

Havrebladlus på mais

Havrebladlus er enkelte år et alvorlig skadedyr på korn og gras. Den finnes også på mais.
NLR Viken
Mais. Foto: Julie Wik
⋅ Mais

Mais mestrer varme

Annerledes fotosyntese gir mais gode avlinger under forhold der andre grovfôrvekster sliter.
NLR Viken
NLR Øst
Faste kjørespor. Foto: Julie Wiik
⋅ Faste kjørespor

Faste kjørespor i grasproduksjon krever god planlegging

- Innføring av presisjonslandbruk uten å etablere faste kjørespor gir ingen mening. Dette er ordene til Tim Chamen, som har jobbet med faste kjørespor i en årrekke.
NLR
1 2