Høyere kløverandel i enga øker råproteininnholdet

Grafen nedenfor ble presentert på SEGES økologi sitt webinar om hjemmeavla proteinvekster. Høyere kløverandel i førsteslått hos danske økoprodusenter øker mengden råprotein i fôret.

Graf hvitkloeverandel seges 3
Kløverandel og råprotein i fôr hos danske økoprodusenter. Klipp fra SEGES.

Sammenheng mellom mellom hvitkløverinnhold og råptotein i 1. slått, økologisk.

Kilde: SEGES

 • Ta vare på den kløveren som er i enga. Kløver er sensitiv for kjøring og kjøreskader, unngå kjøring på ulaglig jord og innhøsting under dårlige forhold.
 • Kløver foretrekker høyere pH enn de fleste grasartene. En god kalktilstand gjør at kløveren trives bedre.
 • Kombiner rød- og hvitkløver, de har forskjellige voksemåter og vil utfylle hverandre godt i enga (se infoboks).
 • Vær bevisst kløverandelen i engene dine; det kan være det er mindre kløver i enga enn du tror. Kartlegg eventuelt hvorfor andelen er lav, og gjør tiltak. Hjelp kartlegging av kløverandel finner du i denne artikkelen fra NORSØK.
 • Reprasjonssåing med rødkløver kan i mange tilfeller være svært vellykket.
 • Kløver en den mest smakelig fôrplanta vi har. Hvis det er 20-25% rødkløver i enga kan en forvente 1-1,5 kg høyere tørrstoffopptak sammenlignet med en rein graseng (Randby 1991).

God ensilering

 • En rask og effektiv ensilering av grovfôret hindrer tap av næring og forringelse av proteinkvalitet.
 • Ved ensilering av kløverrikt fôr sørg for god snitting og tilstrekkelig bruk av ensileringsmiddel. Ved høy kløverandel bør ikke graset fortørkes til over 35% ts, da øker faren for drysstap.
 • Unngå at graset blir liggende i ranke/streng for lenge, her kan det skje omfattende nedbryting av protein.
 • Ensileringsmidler tar vare på proteinkvaliteten (størst effekt ved syrebaserte midler).

Øke beiteandel eller direktehøste?

 • Det beste graset står fortsatt på rot, dvs ved beite eller direktehøsting har man ikke ensileringstap, og proteinkvaliteten er høyere. Dette er selvsagt lettere sagt en gjort, men noe å ha i bakhodet.
 • Rug- og raigrasbeite kan inneholde mye protein.

Tidlig slått

Den totale proteinavlingen er på sitt høyeste ved skyting, men mengden AAT og PBV reduseres gradvis allerede fra beitestadiet.

Bilde1 1
Kilde: Osbourn 1980

Rød- og hvitkløver har ulik voksemåte og egenskaper

Kløver. Illustrasjon: Jostein Skår
Rødkløverrot (venstre) og hvitkløver (høyre) Kilde: Fôrvekster, av Jostein Skår