Havrebladlus overvintrer som egg på hegg og flyr over til korn og gras vanligvis i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Havrebladlusa gjør størst skade fra 3-4 bladstadiet og fram mot aksskyting. De første bladlusene sitter lavt nede på plantene, hvor de suger plantesaft på bladene.


Skadeterskler for havrebladlus på mais

  • Danmark - kontroll av bladlus er bare unntaksvis nødvendig i tilfelle angrepet er av størrelsesorden flere hundre bladlus/plante. Kontroll må utføres før maisen blir for høy til å kjøre i. Les mer hos LandbrugsInfo
  • USA - hvis 50 prosent av plantene har mer enn 100 bladlus per plante, kvast blir seig av honningdogg som kan begrense pollinering og planter er under tørkestress, kan behandlingen være berettiget. Les mer hos UCIPM
Angrep av havrebladlus på maisplanter med 5-6 blad, utviklingsstadium 15 - 16 . Foto: Nandor Siles
Angrep av havrebladlus på maisplanter med 5-6 blad, utviklingsstadium 15 - 16 . Foto: Nandor Siles
Angrep av havrebladlus på maisplanter med 5-6 blad, utviklingsstadium 15 - 16 . Foto: Nandor Siles
Angrep av havrebladlus på maisplanter med 5-6 blad, utviklingsstadium 15 - 16 . Foto: Nandor Siles
Angrep av havrebladlus etter aksskyting kan gi problemer.  Foto: PlantWise knowledge bank, https://www.plantwise.org/KnowledgeBank/pmdg/20157800241
Angrep av havrebladlus etter aksskyting kan gi problemer. Foto: PlantWise knowledge bank, https://www.plantwise.org/KnowledgeBank/pmdg/20157800241