Etter såing er det mulig å bekjempe ugras før og etter oppspiring.

Før oppspiring:

  • Blindharving - unge skudd som er 1-2 cm under overflaten er lett å knekke, gjør jobben tidligere (skudd ˃2 cm under overflaten) og forsiktig (ikke dypere enn 2 cm).
  • Sprøyting med glyfosat

Etter oppspiring: Maisen vokser raskt, ikke glem at sprøytetidspunkt for sprøyting mot ugras er mellom 3 - 6 bladstadiet. Hvis man kjører med delt behandling, må man ta hensyn på intervall mellom to behandlinger (ca. 10 dager) slik at maisen er i riktig stadiet ved andre sprøyting (ikke mer enn 6 eller 8 blad, avhengig av preparatet som brukes). Ved mye nedbør fremover, så vil det være gunstig å radrense i rekkene. Det vil bli bedre luftutskifting i jorda og høyere jordtemperatur som maisen vil respondere på.

  • Sprøyting – kjemisk ugraskontroll. Finne ut hvilke ugras du ønsker å bekjempe og blande preparater for å oppnå best og bredest virkning (merk at noen preparater er ikke blandbare).
  • Radrensing - mekanisk ugraskontroll mellom rader, lufte jorda og dermed stimulere mineraliseringen av nitrogen og andre næringsstoffer fra jorda. Det er også viktig å legge jorda helt ved siden av plante for å dekke ugraset, men ikke maisen. Første radrensing bør foregår så tett på rekkene som mulig, uten å skade maisen. Da bør radrenseren være utstyrt med skjold slik at ikke jorda ikke kastes inn mot plantene og gir skade. Ved senere radrensinger løftes skjoldene opp slik at en kan få mer jord inn mot plantene, og på den måten gi ugraset i rekkene dårligere vekstvilkår. Ved siste radrensing er det mulig å så fangvekster. Skal en lykkes med kun mekanisk ugrasbekjemping må jordene følges opp hyppig og blindharves og harves hver 3-4 dag under oppspiring ved behov. Deretter radrenses når maisen er 10-15 cm.
  • Kombinasjon: I danske og svenske forsøk har en sprøyting etterfulgt av en eller flere radrensinger gitt like gode resultater som kun kjemisk bekjempelse alene. Det forutsetter riktig timing og valg av plantevernmiddel. På arealer i Norge har det enkelte år kun blitt radsenset to og tre ganger, uten bruk av kjemi, det ble en god del ugras i rekkene utover sesongen.

Preparat

Ugras

Ikke tilfredsstillende virkning mot

Dose

Pr. daa

Intervall mellom to behandlinger

Sprøyte tidspunkt

Værforhold, temperatur

Titus

(kan tilsettes klebemiddel)

Frøugras, tofrøblada rotugras, kveke og annet grasugras

tungras, veronika, svartsøtvier, vindelslirekne,åkerstemorsblom

5 g eller delt beh.

3 g + 2 g

7 – 10 dager

Ingen behandling etter maisens 6-bladsstadiet

12 - 20°C

Maister

+

mero

Frøugras, grasugras

vindelslirekne, tungras, klengemaure

5 – 10 g, delt behand.

maks 15g

10 – 14 dager

Mais i 2 – 8 bladsstadiet

8 - 25°C

Matrigon 72 SG (kan blandes med Renol olje)

Balderbrågullkrage løvetann tistler hestehov, svartsøtvier, vindelslirekne

andre ugras enn de som er nevnt

16,5 g, 1 behandling per sesong

Mais i 3 – 6 bladsstadiet

˃ 10°C

unngå høye dagtemperaturer og nattefrost

Harmony 50 SX

(kan tilsettes klebemiddel)

Frøugras

jordrøyk, tunrapp, resistent vassarve, gullkrage, stemorsblom

Delt behandling 1,125mL + 0,75mL

10 – 12 dager

Ingen behandling etter maisens 6-bladsstadiet

˃ 12°C

unngå

tørkestress

Flurostar

(kan tilsettes klebemiddel)

Frøugras, rotugras

jordrøyk, stemorsblom svartsøtvier, sneller, vikkearter

80-100 mL 1 behandling per sesong

Mais i 3 – 6 bladsstadiet

Minst 8°C unngå høye dagtemperaturer og nattefrost

Tomahawk

(kan tilsettes klebemiddel)

Frøugras, rotugras

geitrams, sneller, vikkearter

maks dose

2 x

30-45 mL

10 dager

Mais i 3 – 6 bladsstadiet

Minst 8°C unngå høye dagtemperaturer og nattefrost

Lentagran

Frøugras

Hønsegras, tunrapp, åkergull, de fleste ˟korsblomstra ugras

maks dose 200 g, delt behandling

7 – 14 dager

Mais i 2 – 8 bladsstadiet

˃ 10°C

˟korsblomstra ugras: gjetertaske, pengeurt, åkerkål og åkersennep …