- Mais er lett å ensilere, men når tørrstoffnivå er utenfor foretrukket område som er 29-33% ts kan det være gunstig å bruke ensileringsmidler, introduserer Andersen med. Han følger opp diskusjonen som har vært i salen med bruk av ensileringsmidler. Ingen av bøndene på møtet kan rapportere om dårlig aerob stabilitet på maissiloene hittil i år. Tema for foredraget til Andersen var fôring, dyrking og foredling.

Foredling og kuldetoleranse

Foredlingen av mais er organisert i 5 soner, der Norden inngår i sone 1. Hvert år prøver Limagrain field seed ca. 500 forskjellige sorter i sone 1 innen kjernemais og mais til helsæd. For maissorter til Norden er kuldetoleranse og tidlig modenhet avgjørende faktorer for et vellykket resultat. Disse egenskapene prøver Limagrain å kombinere med et høyt avlings- og energiutbytte. Hvis det avles på en lav andel ufordøyelig fiber (iNDF) kan det føre til dårlig stengelstyrke, som igjen kan gi legde på vindutsatte områder. Det er vi allerede kjent med hos enkelte KWS sorter. Limagrain har ikke valgt å avle frem maissorter med mindre iNDF, men jobber for en god fordøyelighet av cellevegg. (Illustrert i figur 1.)

Figur 1. Kilde: Limagrain field seeds
Figur 1. Kilde: Limagrain field seeds

Sortene Ambition, Prospect, Emmerson, Reason og Pinnacle har god kuldetoleranse. Dette er sorter som har vært med i forsøk og/eller blitt dyrket på Østlandet. Sorten Trooper har også god kuldetoleranse, og vi håper den blir med i årets forsøk. Trooper kan også være aktuell i økologisk produksjon da den vokser fort på våren og dekker godt. Kjente sorter som har dårlig kuldetoleranse er Avitus, Cito og Calvini. Sorten Reason viste gode egenskaper mot tørke i 2018. Den har noe mindre bladmasse, som gjør at den krever mindre vann. Glory, en godt likt sort i Østfold, er sterk på det meste av motgang, spesielt kulde.

Sideskudd

Antall sideskudd skal ikke påvirke maisutbytte. At plantene danner sideskudd er sort sett genetisk betinget, men kan fremmes av lavt planteantall, lys, tilgang til næringsstoffer og stress. Sideskuddene kan ha næringstransport til hovedplanta, men næringstransporten går aldri fra hovedplanta til sideskuddene. Antall kolber er også i stor grad en sortsegenskap.

For å få høy fordøylighet på stivelsen i maismassen bør den ligge i 6-8 uker før en begynner å fôre. Andre viktige faktorer er snittelengde (maks 10 mm) og god kjerneknusning. Det er ikke gunstig med en for tørr mais, både med tanke på pakking, kvalitet og fôropptak. Et tørrstoff på 29% gir høyest fôropptak, ifølge Andersen.

Sortsforsøk fra Østfold

I 2019 foreligger det kun resultater fra sortforsøk i Østfold. Prospect ga høyeste avling med 1302 kg ts. Emmerson, som er en tidlig sort, hadde høyeste tørrstoffprosent (27,1) i forsøket, og stivelsesinnhold på 314 kg stivelse/daa. Activate og sunlite var sortene som ga under 1000 kg ts i 2019. Resultatene fra sortforsøket i Østfold er presentert under.

Figur 2: Avlingsresultater fra Østfold i 2018, og Vestfold og Østfold  2014-2018
Figur 2: Avlingsresultater fra Østfold i 2018, og Vestfold og Østfold 2014-2018