Grunngjodsling 2004
Medlem
⋅ Grønnsaker

Matjorda og skadeorganismer utenfra - OBS

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) leverte en viktig rapport 03.12.2021. Den ble levert etter oppdrag fra Mattilsynet og VKM skulle undersøke ulike muligheter for behandling av farlige skadegjørere, fra norske kompost- og biogassanlegg, for bl.a. å verne norsk matproduksjon
NLR Viken
Salataker
Medlem
⋅ Off-label og dispensasjoner

Plantevernplan grønnsaker 2022

Plantevernplanen for grønnsaker inneholder informasjon om alle plantevernmidler tillatt brukt i de ulike kulturene og hvordan de skal brukes.
Bladgjosling
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grunne røtter/fuktig jord, næring og nedvasking

Hvordan skal vi tenke mht næringstilførsel når det regner gjennom flere uker eller om en er uforsiktig med vanninga, slik at fuktforholdne i jorda medfører at planterøttene får for lite oksygen for å vokse godt?
NLR Viken
Blomkal
Medlem
⋅ Kalking

pH og kalking

Det å vedlike-holdskalke er noe av det viktigste vi gjør i grønnsaksproduksjonen. De fleste kulturer har et pH behov i intervallet 6-6,5. Kommer vi en del < pH 6 begynner det å løses ut for mye H+ i jordvæska og H+ påvirker aluminiumet i jordvæska slik at rotveksten bremses! Aluminiumet hindrer de energikrevende prosesser i planta, så det går utover celledeling, vekst og næringstransport.
NLR Viken
Tidligkal Brunlanes 24 04 07
⋅ Oppal

Oppal av grønnsaksplanter

Planteoppalet er en av de viktigste arbeidsoperasjoner som gjøre i et produksjonsløp. Det gjelder å få frem en sterk, jevn plante med god næringsbalanse og et godt rotsystem som vil gi en god start når den plantes ut på friland. Berit Viken arbeidet ved Gjennestad vgs i mange år med teoretisk og praktisk undervisning og opparbeidet seg stor kompetanse innen hagebruksfaget og har enda noen vikartimer. Det er hennes foredrag fra noen år tilbake som du kan kikke på her. Oppalsmetodene mht biologien skifter ikke mye over tid og prinsippene er mye de samme, selv om dyrkingsmedier og lyskilder er i endring.
NLR Viken
Tidlik kalrot hos Bjorn Bredvei 2003
⋅ Gjødsling

Sink

Sink (Zn) er et mikronæringsstoff som planter og dyr trenger i små mengder for å kunne leve, men for mye vil føre til forgiftning. I naturen finnes ikke sink i rein tilstand, men alltid koblet til andre stoffer, og det forekommer ofte sammen med andre metaller som jern og kobber.
NLR Viken
Bonneforsok Bernt Lowe 2003
⋅ Gjødsling

Hva ønsker vi å oppnå med bladgjødsling?

Er bladgjødsling en ekstra «vitamininnsprøytning», er det næring «rett i saftstrømmen»/ «rett i fletta»? Er bladgjødsling en målretta tilførsel av spesielle næringsstoffer eller en billig forsikring? Hvor mye monner det?
NLR Viken
Marktrykk og jordpakking
⋅ Grønnsaker

Marktrykk og jordpakking

Fokuset på hvilket marktrykk vi kan tolerere på ei jord og samtidig kunne beholde jordstrukturen er viktig i drifta. Gjør vi det på en god måte kan vi holde ved like et jordmedium som kan beholde god jordstruktur, slik at røttene kan få nok både luft og at næringsutvekslingen kan gå som normalt og røttene kan vokse.
Knollselleri
⋅ Grønnsaker

Nedvasking av næring - tiltak

Det er viktig å ha noe kunnskap om hvordan nedvasking av ulike næringsstoffer foregår ved ulik nedbørs mengde, nedbørintensitet og på ulike jordarter. Figurene vi viser nederst er viktige å ta frem i de åra det er et behov, og det er faktisk ikke så rent sjeldent. Slik kunnskap bidrar, generelt sett, til at vi kan gjødsle mindre i grunngjødslinga og så øke andelen med delgjødslinger og gjennom det ha bedre kontroll på plantenes næringstilgang og kvalitetsutvikling på det salgbare produktet.
NLR Viken
15 06 2021 Bonner Tjolling LAH
⋅ Grønnsaker

Bønner til industri er fortsatt i økning

Arealet av bønner til konserves er på oppadgående og det er en kultur som både er smakelig og sunn. Det er en sådd kultur og den krever som alle kulturer, men spesielt sådde i startfasen, et betydelig forarbeide. Det viktigste forarbeidet er nok mest i form at en mentalt vet hva en skal gjøre og til hvilken tid.
NLR Viken
1 2 3