DSC00069
Medlem
⋅ Grønnsaker

Plantevernplanen for grønnsaker 2021

Plantevernplanen for grønnsaker inneholder informasjon om plantevernmidler tillatt i de ulike kulturene, samt annen viktig stoff knyttet til rett bruk av plantevernmidler.
Grasios kal TE P1160201
⋅ Grønnsaker

Plantevernmidler i grønnsaksproduksjonen - endringer 2021

For grønnsaksproduksjonen er det nettopp avholdt plantevernmøter. Kortfattet oversikt over aktuelle endringer finner du under. Detaljert info om endringer pr kultur finner du i pdf-vedleggene t.h. (kålvekster, salater, sellerier og bladgrønt).
NLR Viken
Magnesiummangel
⋅ Grønnsaker

Magnesium

Magnesium - Kjernen i plantenes energifabrikk.
NLR Viken
20190923 144017
⋅ Grønnsaker

Bekjempelse av gropflekk i gulrot

Gropflekk angriper på gulrota i jorda og er en av flere viktige sjukdommer som reduserer kvaliteten på rota. Under kan du kikke litt på et feltforsøk mot gropflekk.
21 08 2019 Klosopp i lagerfelt
⋅ Grønnsaker

Fungicider mot lagrings- og bladflekksjukdommer i gulrot

Tapet av gulrot på lager på grunn av sjukdommer kan bli mange titalls prosent. Det koster svært mye både i tapt avling og kvalitetsutfordringer. Det kjøres jevnlig feltforsøk med ulike midler og under ser du to av dem.
Potetåker i Grimstad på Bergemoen. Foto: Sigbjørn Leidal.
⋅ Grønnsaker

Planteskadelige nematoder fra utlandet

Utenlandske skadegjørere er en stadig trussel mot norsk planteproduksjon. En fryktet skadegjører er nematodee Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax.
NLR Viken
Tidlig hodekal i Brunlanes 22 mai 2003
⋅ Grønnsaker

Opppsummeringsmøte grønnsaker i Lier 2018 - presentasjoner

28.november 2018 ble årets oppsummeringsmøte innen kålvekster, salater og sellerier m.m. avholdt på Foss gård i Lier. Dette er et gratisarrangement for NLR Vikens grønnsaksprodusenter. Hovedtemaet var jord og jordoppbygging i tillegg til sorts- og planteverngjennomgang for nevnte kulturgrupper. Flere av årets gjennomførte forsøk og prosjekter ble også gjennomgått. Det var bra oppmøte og en engasjert forsamling.
NLR Viken
IMG 5338
⋅ Grønnsaker

Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema. Det er linket til presentasjonene i denne artikkelen.
NLR Viken
Lars Arne 20170831 115125
⋅ Grønnsaker

Treen konsistens som kvalitetsfeil i kålrot

Gudmund Ballvoll skriver under avsnittet biologi i «Grønnsaker på Friland»: «Under vekststans kan det utvikle seg vedfibrar langs leiingsvevet slik at rota blir treen». Det er dermed viktig å ha kålrota i god nok vekst gjennom hele sesongen, for å redusere faren for vekststans (og da også redusere faren for sprekking).
NLR Viken
Bilde NK maalere NLRV
Medlem
⋅ Grønnsaker

Nitrat i plantesaft og jord

Med ønske om å finne bedre metoder for å bestemme behovet for delgjødsling i grønnsaker, ble det sammenlignet ulike analyser i jord og planter fra 9 isbergsalatfelt og 4 hodekålfelt i Norge i 2015. Deltakere var NLR Viken, Agder, Rogaland, SørØst, Oppland og Nord-Trøndelag. Plantesaftanalyser gjort på laboratorium er sammenlignet med håndholdt Horiba Laquatwin-målere for nitrat og kalium, nitrat i jord målt med strips og på laboratorium. Nibio har sammenfattet resultatene.
NLR Viken