X Traktor med luftassistert sproyte
⋅ Kjemisk plantevern

Sprøyteteknikk - luftassistert eller tradisjonell metode

20. sept 2023 arrangerte NLR Viken luftassistert sprøyteteknikkdag i rosenkålen til Brødrene Freberg DA i Stokke. Hardi Norge stilte opp med luftassistert sprøyte til demonstrasjon, og fordeler og ulemper med metoden ble diskutert og demonstrert.
NLR Viken
Lok i Helgeroa
⋅ Grønnsaker

Tiltak for bedre kepaløk kvalitet

Produksjon av kepaløk med og uten hullet plastfolie på friland gir som alle biologiske produksjoner utfordringer. NLR Viken har i sesongen 2022 gjort et par feltforsøk der vi har kikket nærmere på bladgjødsling til bruk i gul- og rød løk.
NLR Viken
Grunngjodsling 2004
Medlem
⋅ Grønnsaker

Matjorda og skadeorganismer utenfra - OBS

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) leverte en viktig rapport 03.12.2021. Den ble levert etter oppdrag fra Mattilsynet og VKM skulle undersøke ulike muligheter for behandling av farlige skadegjørere, fra norske kompost- og biogassanlegg, for bl.a. å verne norsk matproduksjon
NLR Viken
Bladgjosling
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grunne røtter/fuktig jord, næring og nedvasking

Hvordan skal vi tenke mht næringstilførsel når det regner gjennom flere uker eller om en er uforsiktig med vanninga, slik at fuktforholdne i jorda medfører at planterøttene får for lite oksygen for å vokse godt?
NLR Viken
Blomkal
Medlem
⋅ Kalking

pH og kalking

Det å vedlike-holdskalke er noe av det viktigste vi gjør i grønnsaksproduksjonen. De fleste kulturer har et pH behov i intervallet 6-6,5. Kommer vi en del < pH 6 begynner det å løses ut for mye H+ i jordvæska og H+ påvirker aluminiumet i jordvæska slik at rotveksten bremses! Aluminiumet hindrer de energikrevende prosesser i planta, så det går utover celledeling, vekst og næringstransport.
NLR Viken
Tidligkal Brunlanes 24 04 07
⋅ Oppal

Oppal av grønnsaksplanter

Planteoppalet er en av de viktigste arbeidsoperasjoner som gjøre i et produksjonsløp. Det gjelder å få frem en sterk, jevn plante med god næringsbalanse og et godt rotsystem som vil gi en god start når den plantes ut på friland. Berit Viken arbeidet ved Gjennestad vgs i mange år med teoretisk og praktisk undervisning og opparbeidet seg stor kompetanse innen hagebruksfaget og har enda noen vikartimer. Det er hennes foredrag fra noen år tilbake som du kan kikke på her. Oppalsmetodene mht biologien skifter ikke mye over tid og prinsippene er mye de samme, selv om dyrkingsmedier og lyskilder er i endring.
NLR Viken
Tidlik kalrot hos Bjorn Bredvei 2003
⋅ Gjødsling

Sink

Sink (Zn) er et mikronæringsstoff som planter og dyr trenger i små mengder for å kunne leve, men for mye vil føre til forgiftning. I naturen finnes ikke sink i rein tilstand, men alltid koblet til andre stoffer, og det forekommer ofte sammen med andre metaller som jern og kobber.
NLR Viken
Bonneforsok Bernt Lowe 2003
⋅ Gjødsling

Hva ønsker vi å oppnå med bladgjødsling?

Er bladgjødsling en ekstra «vitamininnsprøytning», er det næring «rett i saftstrømmen»/ «rett i fletta»? Er bladgjødsling en målretta tilførsel av spesielle næringsstoffer eller en billig forsikring? Hvor mye monner det?
NLR Viken
1 2 3