Stokkløping

Stokkløping vil si at blomsterstengelen utvikler seg allerede første året og skyldes omdisponering av vekststoffer inne i planta som utløses av kuldeperioder om våren/forsommeren. Mest følsom er løken i perioden om våren.

I Norge vil løken frem til sortering-utsending ha blitt varmebehandlet på omkring 27 °C i 10-12 uker, som en forebyggende behandling mot stokkløping. Hollandsk produksjon bruker 4-5 uker, men i Norge er dette ofte for lite under våre klimaforhold.

En lengre varmebehandling gir et bedre vern mot stokkløping, men det er også slik at jo lengre kuldepåvirkningen er utover våren, jo mer øker sjansen for stokkløping. Mellom sortering og setting skal løken lagres godt ventilert og med temperatur fra 0-3 °C. Temperaturintervallet fra 3-15 °C fremmer stokkløping!

Generelt er stor løk mer utsatt for stokkløping ved kjølig vår, dvs en 3-er løk er mer utsatt for stokkløping enn en 4-er løk. 2-er løk dyrkes normalt i beskjeden målestokk, men er den som er mest utsatt for stokkløping.

Plastdekket løk

Satt løk under plast går normalt ikke i stokk og er uavhengig av størrelsen på løken. Årsaken er temperaturøkningen vi får under plast.

Løk uten plastdekke

Settes løken i Vestfold etter den 20. april er vi normalt trygge mot stokkløping uavhengig av hvilken setteløkstørrelse vi bruker. Settes løken før dette kan en grov tommelfingerregel (finner lite dokumentasjon i litteraturen på dette) være at jordtemperaturen bør være > ca 5 °C ved setting av 4-er løk, > ca 7-8 °C ved setting av 3-er løk.

LandbruksMeteorologisk Tjeneste kan du følge jordtemperaturen i 10 cm dybde.

Dobbeltsjekk om du får data fra 10 cm. Brunlanes klimastasjon har temperaturmåler på 10 cm.

Sorter

Hytech og Summit (70 % av markedet) er regnet for å være sterke mot stokkløping.

Plastlegging

En skal merke seg at selv i de årene plasten blir lagt seint på har den god effekt! I forsøk gjort av Hedmark Landbruksrådgiving har de vist en mer avling på 1 000 kg/ daa selv ved plastlegging så sent som 3. mai, men dette vil selvsagt kunne variere mellom enkelt år.

Dypping – utsatt setting

Skulle stikkløken være dyppet og det blir langvarig opphold i settinga bør stikkløken på kjøl og med god luftsirkulasjon. Har man ikke kjøl bør den legges luftig med så lav temperatur som mulig.


Kilder: NLR Viken, Hedmark Landbruksrådgiving, NLR SørØst, NORGRO og Grønn kunnskap Vol. 7 Nr. 14 – 2003.