Hovedkonklusjonen ble slik: Sees feltene i Vestfold og Rogaland under ett var det generelt lite angrep og varierende forekomst av gropflekk og andre skader i de to lokalitetene. Effekt av behandlinger på lagringssjukdommer vil bli klare etter endt lagringssesong våren 2019. Feltet i Vestfold er gjennomgått på lager, men der var det svært lite sjukdommer på gulrota.

Feltene ble evaluert for flere sjukdommer blant annet: Gråskimmel, Storknolla råtesopp, Fusarium, Klosopp, Gulrothvitflekk, Gropflekk, Svartskurv og en samle gruppe vi per i dag benevner som Tuppråte.

Hele rapporten leser du her.