Gårdskompost

08.03.2017 (Oppdatert: 16.08.2019) Anne Lene Malmer

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale kan være et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både gode råd og noen krav for de som velger å kompostere. Viktige dokumenter kan lastes ned fra hjemmesida.

Det blir stilt krav til deg som gårdkomposterer.

NLR Viken har gjennom prosjektet "Bruk av kompost til hagebruksvekster" satt sammen en veiledning, logg og et råvaredokument i tillegg malen, laget etter drøfting med Mattilsynet. Arbeidet har vært støttet av utviklingsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud.

 

Her er:

Veiledning

Råvaredokument

Logg

Mal

 

Her er wordversjoner for de som ønsker å skrive direkte inn, evt legge til noe i oppsettet slik at det passer din drift

Råvaredokument

Logg

Krav

Ansvarlig for gårdskompostering skal sørge for følgende:


Notere opplysninger om råvarene/materialene (Råvaredokument). Strengest krav til dokumentasjon av opphavsmateriale som ikke er fra egen gård


Føre logg over temperatur i kompostrankene (Komposteringslogg)


Begrense fare for spredning av farlige skadegjørere, uønsket smitte og avrenning av næringsstoffer gjennom en forsvarlig gjennomføring av komposteringsprosessenFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.