Var 2013 046
Medlem
⋅ Bær

Vindvern kan gi avlingsauke i frukt og bær

I le vil bladtemperaturen auka og fordamping frå plantene reduserast. Dette kan igjen føra til høgare avling, sikrare produksjon og betre kvalitet på produktet.
NLR Viken
NLR Vest SA
Drueklasser ved høsting 28.september 2021. Foto: Stanislav Strbac
⋅ Småskalaproduksjon

Grunnstammer til druer 2021

Norge er i ferd med å bli et vinland. Hvilke grunnstamme er best for dyrking i Norge?
NLR Viken
IMG 20210621 111311
Medlem
⋅ Frukt

Blomsterfrost i eple

Tangekstrakt blir marknadsført som biostimulant i Noreg. Produktet hevdar å motverke blomsterfrost, men stemmer det?
NLR Viken
IMG 20210302 101939
Medlem
⋅ Frukt

Økologisk gjødsel

Innkjøpt gjødsel i økologisk dyrking er dyrt, men er det forskjell på nitrogenfrigjering?
NLR Viken
Kirsebaermoll 1
Medlem
⋅ Frukt

Kirsebærmøll

Det har i flere år vært stor fangst av kirsebærmøll i feromonfeller i både søtkirsebær og surkirsebær hos dyrkere i NLR Viken. Det er ingen godkjente tiltak mot kirsebærmøll.
NLR Viken
Rognebaermoll aroma
⋅ Frukt

Rognebærmøll

Rognebærmøll er ein frykta skadegjerar i eple. Normalt går møllen på rogn, men enkelte år blir angrepa og skaden i eple store.
NLR Viken
Bilde 21 Sidegrein hos stikkelsbaer Foto av Stanislav Strbac
⋅ Bær

Espalierdyrking av rips og stikkelsbær

Espalier- eller hekkformede busker og trær er mer åpne og får mindre problemer med soppsykdommer enn vanlige busker. Denne dyrkningsteknikken gir bedre lystilgang, gir jevnere modning av bærene og påvirker kvaliteten ved at blant annet sukkerinnholdet øker. Det oppnås også større avlinger av bedre kvalitet.
NLR Viken
Larve av eplevikler
⋅ Frukt

Forvirra insekt i eplefelt

Feromonforvirring er å henge ut plaststrips med lukt av hoer av en insektsart. Insekta finn ikkje make og vil dermed ikke få avkom som gjer skade i eplene.
NLR Viken
Solvglans i jubileum 2019 09 24 11 32 44
⋅ Frukt

God trehelse i plomme

Plommedyrkinga er aukande på Østlandet og det blir planta meir rundt Oslofjorden. Sølvglans og bladflekkar kan være viktige årsaker til låg avling i mange felt. Det er påvist plommepung på Austlandet for første gong i 2019.
NLR Viken
Epler foss aug 001
⋅ Frukt

Avlingsvariasjon plommer

Det er gjort registrering av feltstatus, plommevikler og fruktkvalitet (dels også avling) i plommefelt hos fem dyrkere i NLR Viken i 2019. Hensikten er å finne forklaring på hvorfor det er stor avlingsvariasjon mellom dyrkere med relativt like forutsetninger.
NLR Viken
Celina
⋅ Frukt

Pæresorten 'Celina'

I Noreg vart det levert 203 tonn ‘Celina’ i 2019 og Celina er no den største pæresorten.
NLR Viken
Alternativ til kjemisk bekjempelse
⋅ Frukt

Kok bort ugraset i eplefelt

NLR Viken har testet ugrasbekjempelse med varmt vann for å undersøke effekten. Kan kokende vann bekjempe ugras i frukthagen?
NLR Viken
1 2