Solb
Medlem
⋅ Solbær, rips og stikkelsbær

Kartlegging av forekomst og tiltak mot greinvisning

Det toårige prosjektet om kartlegging av forekomst og tiltak mot Phomopsis greinvisning er avsluttet. Gjennom prosjektet har vi fått mye kunnskap om soppen, men vi har foreløpig få tiltak å sette inn.
IMG 20220721 123146
Medlem
⋅ Solbær, rips og stikkelsbær

Feromonbasert bekjempelse av skadedyr i solbær

I et nordisk samarbeidsprosjekt undersøkes muligheten for bekjempelse av skadedyr i solbær med feromonforvirring. I en kartlegging som ble gjennomført sommeren 2021 ble det gjort funn av ripsglassvinge (Synanthedon tipuliformis) i alle undersøkte felt i Norge, i noen felt svært mye.
IMG 20220713 145145
Medlem
⋅ Bringebær

Felleregistrering av bringebærbarkgallmygg

Varsling, prognosar og skadetersklar er verktøy som skal nyttast i integrert plantevern. Bringebærbarkgallmygg er eit aukande problem i bringebærproduksjon. For å få meir kunnskap om skadegjeraren har NLR Viken overvaka fangst av bringebærbarkgallmygg i utvalde felt gjennom fleire år.
NLR Viken
Felle med feromon og limplate. Line Beate Lersveen
Medlem
⋅ Frukt

Felleovervåking av skadedyr i frukt

Varsling, prognoser og skadeterskler er verktøy som skal benyttes i integrert plantevern (IPV). Felleovervåking er viktig for å vurdere behovet for planteverntiltak. NLR Viken og andre enheter har hatt felleovervåking av noen skadedyr i frukt og bær i 2021.
NLR Viken
IMG 20210827 103515
Medlem
⋅ Frukt

Kva er eplene sitt DNA?

Det er gjort fenologiske registeringar av åtte eplesortar og fire prydeplesortar i 2020 og 2021.
NLR Viken
IMG 20210415 141201
Medlem
⋅ Frukt

Rasktverkande økogjødsel

Det blir i dag brukt ulike innkjøpte gjødselprodukt til frukt og bær til økologisk dyrking. Vi har undersøkt forskjellane.
NLR Viken
Trehelse plomme dod
Medlem
⋅ Frukt

Trehelse i plomme

Det er fleire sortar som får bladflekkar gjennom sesongen. Frukttresplintborer (Scolytus rugulosus) er en billeart i familien barkbiller og kan minne om lauvtreborkbille (Anisandrus dispar).
NLR Viken
Kalsium epler
Medlem
⋅ Frukt

Alternativ kalsiumkilde i eple

Epledyrkerne bruker i dag ulike kalsiumprodukt for å unngå kalsiummangel. Me har prøvd eit alternativ middel.
NLR Viken
Lager eple
Medlem
⋅ Frukt

Lagersprøyting i eple 2021

Bakgrunnen for forsøket er å finne alternativ til tiofanatmetyl (Topsin WG), som har siste bruksår i 2021, for sprøyting mot lagersjukdommar i eple. Forsøket gjennomført parallelt i Nordfjord også, men berre forsøket frå Viken blir omtalt her.
NLR Viken
1 2 3