Var 2013 046
Medlem
⋅ Bær

Vindvern kan gi avlingsauke i frukt og bær

I le vil bladtemperaturen auka og fordamping frå plantene reduserast. Dette kan igjen føra til høgare avling, sikrare produksjon og betre kvalitet på produktet.
NLR Viken
NLR Vest SA
Drueklasser ved høsting 28.september 2021. Foto: Stanislav Strbac
⋅ Småskalaproduksjon

Grunnstammer til druer 2021

Norge er i ferd med å bli et vinland. Hvilke grunnstamme er best for dyrking i Norge?
NLR Viken
IMG 20210916 120916
Medlem
⋅ Frukt

Frukttrekreft i eple

Frukttrekreft kan være årsak til tredød. Men det kan også skyldes andre årsaker som vårfrost.
NLR Viken
IMG 20210817 162523
Medlem
⋅ Frukt

Larver i plommer

Plommer kan bli angrepne av ulike skadeinsekt som kan gjere stor skade. Plommeviklar er ein stor fiende med larver som går inn i plommene.
NLR Viken
IMG 20210423 132321
Medlem
⋅ Frukt

Trehelsa til moreller

Bakteriekreft og andre soppsykdommer fører til stor treutgang i morell.
NLR Viken
IMG 20210621 111311
Medlem
⋅ Frukt

Blomsterfrost i eple

Tangekstrakt blir marknadsført som biostimulant i Noreg. Produktet hevdar å motverke blomsterfrost, men stemmer det?
NLR Viken
IMG 20210608 103903 beskjaert
Medlem
⋅ Frukt

Optimal sprøyteteknikk i frukt

Fruktsprøyting i mykje vind eller feil innstilt tåkesprøyte kan medføre plantevernmiddel på avveie.
NLR Viken
IMG 20210302 101939
Medlem
⋅ Frukt

Økologisk gjødsel

Innkjøpt gjødsel i økologisk dyrking er dyrt, men er det forskjell på nitrogenfrigjering?
NLR Viken
Kirsebaermoll 1
Medlem
⋅ Frukt

Kirsebærmøll

Det har i flere år vært stor fangst av kirsebærmøll i feromonfeller i både søtkirsebær og surkirsebær hos dyrkere i NLR Viken. Det er ingen godkjente tiltak mot kirsebærmøll.
NLR Viken
Rognebaermoll aroma
⋅ Frukt

Rognebærmøll

Rognebærmøll er ein frykta skadegjerar i eple. Normalt går møllen på rogn, men enkelte år blir angrepa og skaden i eple store.
NLR Viken
Bilde 21 Sidegrein hos stikkelsbaer Foto av Stanislav Strbac
⋅ Bær

Espalierdyrking av rips og stikkelsbær

Espalier- eller hekkformede busker og trær er mer åpne og får mindre problemer med soppsykdommer enn vanlige busker. Denne dyrkningsteknikken gir bedre lystilgang, gir jevnere modning av bærene og påvirker kvaliteten ved at blant annet sukkerinnholdet øker. Det oppnås også større avlinger av bedre kvalitet.
NLR Viken
Larve av eplevikler
⋅ Frukt

Forvirra insekt i eplefelt

Feromonforvirring er å henge ut plaststrips med lukt av hoer av en insektsart. Insekta finn ikkje make og vil dermed ikke få avkom som gjer skade i eplene.
NLR Viken
1 2