Drueklasser ved høsting 28.september 2021. Foto: Stanislav Strbac
⋅ Småskalaproduksjon

Grunnstammer til druer 2021

Norge er i ferd med å bli et vinland. Hvilke grunnstamme er best for dyrking i Norge?
NLR Viken
Rognebaermoll aroma
⋅ Frukt

Rognebærmøll

Rognebærmøll er ein frykta skadegjerar i eple. Normalt går møllen på rogn, men enkelte år blir angrepa og skaden i eple store.
NLR Viken
Bilde 21 Sidegrein hos stikkelsbaer Foto av Stanislav Strbac
⋅ Bær

Espalierdyrking av rips og stikkelsbær

Espalier- eller hekkformede busker og trær er mer åpne og får mindre problemer med soppsykdommer enn vanlige busker. Denne dyrkningsteknikken gir bedre lystilgang, gir jevnere modning av bærene og påvirker kvaliteten ved at blant annet sukkerinnholdet øker. Det oppnås også større avlinger av bedre kvalitet.
NLR Viken
Larve av eplevikler
⋅ Frukt

Forvirra insekt i eplefelt

Feromonforvirring er å henge ut plaststrips med lukt av hoer av en insektsart. Insekta finn ikkje make og vil dermed ikke få avkom som gjer skade i eplene.
NLR Viken
Solvglans i jubileum 2019 09 24 11 32 44
⋅ Frukt

God trehelse i plomme

Plommedyrkinga er aukande på Østlandet og det blir planta meir rundt Oslofjorden. Sølvglans og bladflekkar kan være viktige årsaker til låg avling i mange felt. Det er påvist plommepung på Austlandet for første gong i 2019.
NLR Viken
Epler foss aug 001
⋅ Frukt

Avlingsvariasjon plommer

Det er gjort registrering av feltstatus, plommevikler og fruktkvalitet (dels også avling) i plommefelt hos fem dyrkere i NLR Viken i 2019. Hensikten er å finne forklaring på hvorfor det er stor avlingsvariasjon mellom dyrkere med relativt like forutsetninger.
NLR Viken
Celina
⋅ Frukt

Pæresorten 'Celina'

I Noreg vart det levert 203 tonn ‘Celina’ i 2019 og Celina er no den største pæresorten.
NLR Viken
Alternativ til kjemisk bekjempelse
⋅ Frukt

Kok bort ugraset i eplefelt

NLR Viken har testet ugrasbekjempelse med varmt vann for å undersøke effekten. Kan kokende vann bekjempe ugras i frukthagen?
NLR Viken
Image 5f6ee363d3feb
⋅ Frukt

Gjødselvatning til eple

PresiEple er eit prosjekt med midlar frå Forskningsrådet. NLR Viken er prosjekteigar, NIBIO er viktig FoU part i lag med andre aktørar i fruktmiljøet.
NLR Viken
9 Rognebaermoll 2
⋅ Frukt

Rognebærmøll i eple

Det var lite rogneblomster våren 2018 og det vart varsla kraftig angrep i alle fruktdistrikt. Angrepet vart omfattande i enkelte felt.
NLR Viken
IMG 20200812 125948
⋅ Bær

Dyrking av hageblåbær

I mars 2019 arrangerte HortiAdvice saman med Delphy eit dagskurs i dyrking av hageblåbær. Denne artikkelen er ei kort oppsummering av innhaldet i kurset.
NLR Viken
Fiberduk Foto Stanislav Strbac 4mp
Medlem
⋅ Bær

Vinterdekking av jordbær

Jordbærplanta er utsett for vinterskade. Les hvordan du kan beskytte jordbær mot vinterskade.
NLR Viken
Summerred tre
⋅ Frukt

Veit du eigentleg kva eit epletre er?

Det importerast stadig plantemateriale til Noreg for blant anna epleproduksjon. Vi har samla oversikten over fruktdyrkernes trekvaliteter av eple, slik at det er lettare å lykkas med epledyrkinga.
NLR Viken
1 2