Finansiering gjennom Norges Forskningsråd via NIBIO.

I et forskingsprosjekt ved NIBIO Ullensvang blir det sett på faktorer som skal gi en bærekraftig produksjon med god økonomi for produsentene. Det skal kartlegges dyrkingssystem hos produsenter som gir god produksjonsøkonomi og se på vekst og utvikling hos ulike sorter. I Viken-området er det gjort registreringer i plommefelt hos 5 dyrkere, i sortene Opal og Jubileum, og hos en dyrker i Excalibur. I plommefeltet ved Åsgårdstrand ble det ingen avling på grunn av frostskade under blomstring.

Feltarbeid i 2019

Det har vært oppfølging i feltene gjennom hele sesongen.

1.-10. mai Blomstring, tidligst i Åsgårdstrand

2.-4. mai Nattefrost

8. mai Hengt opp plommeviklerfeller. Frostskade i Åsgårdstrand

Mai-okt. Ukentlig kontroll av plommeviklerfellene i Lier og Svelvik, noe sjeldnere i Åsgårdstrand og Øvre Eiker.

11. juli Samlet plommekart, skuddspisser, unge og eldre blad. Bilder.

12. aug Feltrunde i Opal. Kontroll av 100 plommer for måling av størrelse og skade på karten. Registrering av feltstatus.

29.-30. aug Feltrunde i Jubileum og Excalibur. Kontroll av 100 plommer for måling av størrelse og skade på karten. Registrering av feltstatus. Uttak av bladprøver.

5. sept Registrert trehelse i Opal og Jubileum i Åsgårdstrand

Feltene varierer i alder fra 4 til ca 30 år. De eldste feltene er plantet med større tre- og radavstand enn de andre feltene.

Tabell 1. Feltopplysninger fra 5 plommefelt i Buskerud og Vestfold

Åsgårdstrand

Svelvik

Svelvik

Skotselv

Lier

Opal

Jubil

Opal

Jubil

Opal

Jubil

Excal

Jubil

Opal

Jubil

Planteår

2016*

2016*

1998

1998

2010

2010

Ca 2004

Ca 1990

Ca 1995

Plante-avstand

4x1,5

4x1,5

4x1,5

4x1,5

4x1,5

4x1,5

4x1,5

4x1,5

5x3,8

4x2,8

Jord

Sandholdig morene

Siltig lettleire

Siltig mellomsand

Moldholdig leirjord

Mellomleire

*) Byttet fra 2005 til 2016-planting i 2018


Frostskade i Jubileum

Trehelse i Opal er generelt god. Ved registreringen i 2018 var 86-94 % av trærne uskadde. Tilsvarende for Jubileum var 44-70 %. I eldre Jubileum har de fleste trærne vært byttet ut.

Tabell 2. Trestatus i Opal 9. august

Trestatus 9. aug

Svelvik

Svelvik

Lier

Opal

Opal

Opal

Ant trær

55

80

21

Treutgang

3

11

1

Svake

2

0

2

Sølvglans

0

0

0

Innplantet

0

0

0

% uskadde

91

86

86

Tabell 3. Kontroll av 100 tilfeldige kart for størrelse og kvalitetsfeil 9.august

Svelvik

Opal

Svelvik

Opal

Lier

Opal

Avling 0-9*

3,9

5,6

7,4

Kartdiameter mm

40

35

38

Fruktvekt gr

40

28

34

Småfeil %**

10

12

10

Store feil %

7

5

5

Plommevikler %

5

2

2

Råte %

0

0

0

Gnag %

0

0

0

Andre %

1

10

5

Uskadde %

77

71

78

Uskadde

+småfeil %

87

83

88

*) 0 = ingen avling, 9 = stor avling

**) ubetydelig skade der det meste blir salgbar vare ved høsting

Kommentar til registreringene 9. august

Gradert avling for Opal varierer fra 3,9 til 7,4, kartdiameter fra 35 til 40 mm. Størst kart der avling er minst. Fruktvekt 35 til 40 gram. Stor variasjon i kartfeil. Korkskade er viktigste årsak til kartfeil. Små frukter, insektgnag, mekanisk skade, småsprekker og plommevikler er andre årsaker. Uskadde + småfeil varierer fra 83 til 88 %. Plommeviklerskade varierer fra 2 til 5 %. Det ble ikke observert råte på plommene.

Tabell 4.Bladanalyser i Jubileum

Svelvik

Svelvik

Skottselv

Lier

Optimal-verdier

Parameter

Enhet

Resultat

Resultat

Resultat

Resultat

Nitrogen (N)

Ma.-% TS

2,8

2,4

3,1

2,7

2,5-3,0

Fosfor (P)

Ma.-% TS

0,21

0,20

0,20

0,20

0,15-0,25

Kalium (K)

Ma.-% TS

3,0

3,0

3,2

3,3

2,0-2,5

Magnesium (Mg)

Ma.-% TS

0, 13

0,13

0, 13

0,14

0,2-0,3

Kalsium (Ca)

Ma.-% TS

1,70

1,90

1,80

2,70

1,4-1,5

Svovel (S)

Ma.-% TS

0,230

0,180

0,200

0,21

Kobber (Cu)

mg/kg TS

10

7,9

7,9

8,8

Mangan (Mn)

mg/kg TS

51

62

86

45

30-60

Zink (Zn)

mg/kg TS

36

20

26

35

20-30

Bor (B)

mg/kg TS

22

23

25

28

20-40

Molybden (Mo)

mg/kg TS

0,34

0,33

0,31

0,34

Jern (Fe)

mg/kg TS

72

55

83

120

Oppsummering

Trehelse er betydelig bedre i Opal enn i Jubileum. Avlingsvariasjonen hos de tre dyrkerne (3,9 – 7,4) har sammenheng med frost under. Blomstringen var rik alle steder. Bildene viser at det er ulik bladkvalitet, men plommene utvikles nokså likt. Det er lite skade på Opalplommene. Til tross for stor variasjon i alder på plantefelt, treavstand og feltkvalitet, er det ikke vesentlig forskjell på plommene ved modning. Korkskade er hovedårsaken til kartfeil. Korkskade er synlig på ung kart av Jubileum.

Jubileum ble høstet i slutten av august, og vurdert på samme måte som Opal, men registreringene er ikke med i denne rapporten. Bladanalysene var relativt like fra de fire feltene med Jubileum. Fra tidligere vet vi at stor treutgang i Jubileum er årsak til redusert avling og avlingsvariasjoner.