Artikkelen ble først publisert i medlemsbladet grønt i fokus nr. 2 2021.

Direkte effekt og ettereffekt

Såtiden avgjør hvilke hensyn du bør ta ved valg av ugrasmiddel på arealene med fangvekster. I Figur 1 ser vi en visuell oversikt over de ulike såtidene som benyttes for fangvekster. Såtidene Alt. 1 og 2 er vårsådde. Her er det viktig å ta hensyn til den direkte effekten som ugrasmiddelet har på fangveksten. Ved denne såtiden er det hovedsakelig grasarter, lavtvoksende belgvekster og sikori som benyttes. Såtidene Alt. 3 og 4 er sommersådde fangvekster, sådd like før eller like etter tresking. På denne tiden brukes ofte vikker, fòrredikk, honningurt, blodkløver og andre tofrøbladede arter. Her kan man oppleve en ettereffekt av ugrassprøytingen som ble gjort på våren/forsommeren. Hvor kraftig effekten er kan avhenge noe av dose som er brukt samt værforhold i sesongen. En tørr sesong vil gi sakte nedbrytning av plantevernmidlene i overflata, og kan derfor gi en kraftigere ettereffekt enn i ett vått år. Tilsvarende kan en stor dose ha en lengre effekt utover sesongen enn en liten dose. Dersom man direktesår etter tresking legger man delvis frøet ned i «ren» jord. Det betyr at ettereffekten av plantevernmidler kan være mindre enn når man sprer frøet på overflaten i stående åker.

Plantevern fangvekster BBCH
Figur 1. Oversikt over de ulike såtidene som benyttes for fangvekster. Alt. 1 og 2 er vårsådde. Her er det viktig å ta hensyn til den direkte effekten som ugrasmiddelet har på fangveksten. Såtidene Alt. 3 og 4 er sommersådde fangvekster, sådd like før eller like etter tresking. Her kan man oppleve en ettereffekt av ugrassprøytingen som ble gjort på våren/forsommeren.

Jordarbeiding kan oppheve ettereffekten

Ved såing etter tresking må man direkteså uten noe form for jordarbeiding, for å være berettiget tilskudd under Regional Miljøprogram (RMP). Likevel kan jordarbeiding være en mulighet for å få sådd fangvekster der det er brukt ugrasmidler som ikke egner seg så godt sammen med fangvekster. Jordarbeidingen «nullstiller» i stor grad ettereffekten av plantevernmidlene, og en slik behandling kan gjøre at man likevel kan så fangvekster der det er brukt for eksempel Ariane S, Broadway Star eller Alliance. Men husk at du da ikke er berettiget fangveksttilskudd. Ally Class, Mustang Forte, stor dose Express Gold/CDQ og DFF er midler hvor effekten forblir lengre i jorda, og jordarbeiding vil i mindre grad påvirke ettereffekten av disse. Korn og raigras er imidlertid mindre følsomme for slike midler enn de tofrøbladede vekstene.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over de mest brukte ugrasmidlene i korndyrkingen og hvordan effekten av dem er forventet å være. Husk også å ta hensyn til midler brukt i oljevekster, potet og grønnsaker f. eks bør Sencor, Boxer, Fenix, Titus og Focus Ultra unngås der det skal såes fangvekster sommer/høst.

Lykke til med fangvekståret 2021!

Tabell med ugrasmidlers effekt på fangvekster

Ulike ugrasmidler har ulike effekt på fangvekstene. Her følger en tabell som gir en indikasjon på hvilke midler som egner seg med ulike metoder og arter. Oversikten inkluderer kun midler som normalt er brukt i korn. Tabellen er laget med utgangspunkt i etiketter og uttalelser fra produsent, og det kan ikke gis garantier for at opplysningene stemmer. Problemstillingen med ettereffekt i fangvekster er ny, og lite undersøkt i forskningen foreløpig. Derfor må tabellen oppfattes som indikasjoner, og det kan være ulik effekt på ulike fangvekstarter.

Ønsker du å printe ut tabellen? Du finner nedlastbar PDF tilpasset utskrift nederst i artikkelen.

GIF fangvekster nr 2 2021