Mer robuste enger - Frisk opp frøblandingen

15.04.2020 (Oppdatert: 15.04.2020) Julie Wiik

En variert artsblanding i enga har mange fordeler, det gjør enga mer hardfør med tanke på å takle ulikt vær, og alderen på enga kan økes. Mange bruker den samme standardblandinga fra frøfirmaene år etter år, men hva med å prøve noe nytt eller sprite opp blandingen?

Foto: Julie Wiik

Det er flere fordeler med å øke antallet arter i engblandinga. Engas evne til å tåle stress øker ofte med større artsdiversitet. Artsblandinger kan være mer stabile i avlingene og mer produktive over år sammenlignet med enger i reinbestand. Blandingsengene er også mer robuste i forhold til raske endringer i klima og miljøforhold. Det kan også bli mindre problem med ugras når det er flere ulike voksemåter enn bare en. En blandingseng kan få en mer sammensatt og balansert fôrverdi, i tillegg gi økt smaklighet og fôropptak. 

Hele artikkelen kan du lese her. Artikkelen er første gang publisert i Grønt i fokus nr.1 - 2020. Forfattere av artikkelen er Maren Holte, NLR Øst og Julie Wiik, NLR Viken. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.