Lite protein og lav fôrverdi på årets første-og andreslått

14.11.2019 (Oppdatert: 18.11.2019) Julie Wiik

Det meldes om store avlinger, men årets gras har lav fôrverdi og lite protein.

Foto: Ane Harestad

Hvert år varierer kvaliteten innad på slåttene, noe den også gjør i år. Det var mange som slo seint på grunn av mye nedbør i slutten av mai og de to første ukene i juni. Kun et fåtall slo før regnværet og fikk høy energikonsentrasjon i førsteslåtten, og noen klarte å få til førsteslåtten mellom bygene. Tidspunkt for andreslåtten spriker av den grunn veldig. 

Fôranalysestatistikken (per 3.november) viser lav fôrverdi på førsteslåtten. Proteinnivået er også lavere enn hva vi er vant til. Det skyldes sein slått og at det blir en uttynningseffekt på grunn av større avlinger. Avlinga av protein er på sitt høyeste ved skyting. Tallene som er presentert i tabell 1. er et snitt av alle prøvene som er tatt i Vestfold, Østfold og på landsbasis. Tabell 2. viser laveste og høyeste analyseverdi på de forskjellige parameterne, og viser stor variasjon.

Det er en høy andel ufordøyelig fiber som gir redusert energiverdi og protein innhold. Fôrenhetskonsertrasjonen på første -og andreslåtten ligger begge på 0,83 FEm/kg ts. FEm/kg tørrstoff har vi beregnet selv fra NEL20-verdien, ved at NEL20-verdien deles på 7,075 MJ per FEm. I 2018 innhold grovfôret en større andel sukker enn det vi ser i 2019. Hovedårsaken til det er tørrstoffnivået, ved en god og rask fortørk beholder vi mer av sukkeret.

Det tas få prøver i Vestfold, enkeltprøver vil derfor påvirke gjennomsnittverdiene mye. Til fôrplanlegging er det viktig å ta prøver av eget fôr og ikke bruke gjennomsnittstall. 

Til tross for lav fôrverdi, er det mange som gleder seg over høye avlinger, noe som var svært etterlengtet etter 2018. 

Tabell 1: Gjennomsnitt av fôranalyser Vestfold, Østfold og nasjonalt 

1.slått

Antall

Tørrstoff %

Råprotein g/kg TS

NDF g/kg TS

INDF g/kg TS

NEL 20 MJ

FEM kg/ts

OMD

Sukker

Vestfold

33

35,2

130,3

512

175

5,87

0,83

72

43

Landet

4039

31,6

138,7

517

187

5,85

0,83

71,2

56

Østfold

69

38,5

124,6

548

200

5,54

0,78

69

40

Vestfold 18

43

48,5

156,5

500

167

6,09

0,86

73,3

62

Landet 18

5001

39,3

148,1

510

183

5,95

0,84

71,6

65

                   

2.slått

Antall

Tørrstoff g/kg

Råprotein g/kg TS

NDF g/kg TS

INDF g/kg TS

NEL 20 MJ

FEM kg/ts

OMD

Sukker

Vestfold

21

50,2

135,6

496

188

5,85

0,83

71,5

71

Landet

2109

35,1

148

491

182

5,93

0,84

71,9

66

Østfold

24

50

129,5

501

199

5,76

0,81

70,3

76

Vestfold 18

20

52,3

143,6

467

205

5,8

0,82

71,2

84

Landet 18

3172

34,8

152,8

482

193

5,86

0,83

71,4

62

 

Tabell 2: Høyeste og laveste analyseverdi

1.slått

Tørrstoff %

Råprotein g/kg TS

NDF g/kg TS

INDF g/kg TS

NEL 20 MJ

FEM kg/ts

OMD

Sukker

Minimum

22,4

77

380

76,93

5,21

0,74

65,48

10

Maximum

67,2

180

593

235,98

6,62

0,94

81,4

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.slått

Tørrstoff g/kg

Råprotein g/kg TS

NDF g/kg TS

INDF g/kg TS

NEL 20 MJ

FEM kg/ts

OMD

Sukker

Minimum

21,6

92

411

112,82

5,4

0,76

65,48

11

Maximum

73

189

568

233,83

6,52

0,92

78,52

135Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.