Fangvekster for framtida

06.12.2017 (Oppdatert: 06.12.2017) ,  John Ingar Øverland

Oljereddik og vikker sådd inn i kornåkeren i juli tar effektivt opp næring fra jorda, binder karbon og kan også bedre luftvekslinga i jorda.

Oljeredikk og vikker sådd i juli. Bildet er tatt seint i oktober

Fangvekster i/etter korn og andre åkervekster til frømodning har til hensikt å redusere avrenningen av nitrogen, fosfor og jord. Det bidrar også til økt humusinnhold i jorda og forbedrer jordstrukturen, som øker avlingspotensialet på sikt.

Hele artikkelen kan du lese her

Artikkelen ble publisert i Grønt i fokus Nr. 3, oktober - 2017