Forsøk: Kalk som Ca-gjødsling i potet

22.01.2020 (Oppdatert: 22.01.2020)

Forsøket viste at det er vanskelig å få økt kalsiuminnholdet i knoller eller ris med finknust dolomitt gjødslet om våren.

I samarbeid med Miljøkalk har vi sett nærmere på muligheten å få økt Ca-innholdet i ris og knoller ved å gjødsle med finmalt dolomitt om våren. Mye potet i Norge dyrkes på jord med naturlig lavt innhold av både kalsium og magnesium i jorda.

Til artikkel med resultater fra forsøketFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.