Bruk av biogjødsel til korn og gras

06.12.2017 (Oppdatert: 06.12.2017) ,  John Ingar Øverland

Biorest fra biogassproduksjon er en gjødseltype som kan være billig og den utnyttes godt både til korn og gras, men feil bruk gir liten gevinst i forhold til mineralgjødsel.

Spredning av biogjødsel

Bruk av biorest, også kalt biogjødsel, har økt som gjødslingsmiddel i landbruket de siste årene etter hvert som flere biogassanlegg er etablert. I Østlandsområdet finnes det nå anlegg på Lillehammer (Glør/Mjøsanlegget), Jevnaker (HRA), Romerike (EGE) og Tønsberg (GreVe) som leverer biogjødsel til landbruket. Råstoffet som benyttes i biogassanleggene varierer fra anlegg til anlegg som vist i oversikten under men i alle inngår matavfall.

Mjøsanlegget: Matavfall

HRA: Matavfall

EGE: Matavfall.

GreVe: Matavfall og husdyrgjødsel fra gris og storfe. Planer om ny produksjonslinje som også benytter kloakkslam.

Hele artikkelen kan du lese her