Biogjødsel til vårhvete - forsøk 2017

15.01.2018 (Oppdatert: 16.08.2019) Ingvild Evju

Forsøket med biogjødsel i korn i 2017 var femte året med utprøving av biogjødsel som næringskilde til korn. Forsøket i 2017 ble lagt opp som et småruteforsøk, i motsetning til tidligere år hvor felta har vært storskala.

Forsøksfelt med biogjødsel til vårhvete. Forto: Ingvild Evju

Resultatene over år har vist at det er liten forskjell i avling om det gjødsles med Fullgjødsel 22-3-10 og Opti-NS, eller om det gjødsles med biogjødsel og Opti-NS. Det har vært litt variasjon mellom år om det har vært mest positivt å gi biogjødsla om våren ved såing, eller i avsluttende busking/begynnende strekning. Generelt er det flere dager med sol og vind ved tidspunkt for spredning i vekstsesongen. Faren for tap til luft er mindre ved rask nedmolding, enn om det går lang tid til nedmolding eller når biogjødsla blir liggende på overflaten. Ved spredning i vekstsesongen er et viktig tiltak for å redusere tap til luft, å spre under gode forhold – overskya, lite vind og lav temperatur. Er det litt jordfuktighet vil det også være positivt for infiltrasjonen. Mindre mengde med nedbør etter spredning gir også mindre tap av nitrogen.

Les hele artikkelen HER.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.