Redusert fosforgjødsling for bedre vannmiljø

12.02.2020 (Oppdatert: 18.02.2020) Julie Wiik, John Ingar Øverland, Hanna Pauline Næss Holm

God utnytting av fosfor gir billigere gjødsling og bedre økonomi for bonden og reduserer faren for dårlig vannmiljø.

Nedfelling av husdyrgjødsel. Foto: John Ingar Øverland

Høyt innhold av fosfor i jorda gir mulighet til å spare gjødsel uten tap av avling. I tillegg vil en også redusere faren for oppblomstring av alger i innsjøene våre med risiko for produksjon av algegifter. Vann med algegifter kan ikke brukes som vanningsvann til jordbruksvekster og føre til store tap i produksjoner hvor vanning er viktig for vekstene som dyrkes.

I veiledningsheftet til NLR Viken kan du lese hvordan du tilpasser gjødslingen til vekstene vi dyrker (lenke i bilde, heftet åpnes i ny fane):

 

Utarbeidingen av veiledningsheftet er finansiert gjennom tilskudd til vannmiljøtiltak fra MiljødirektoratetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.