Avlingsregistrering i økologisk eple

12.12.2018 (Oppdatert: 16.08.2019) Gaute Myren

Det er stor variasjon i avling mellom trea. Avlinga varierer mellom tre til over fire tonn per dekar. Utsorteringa var størst grunna "slips"/frostskade og seine larvegnag.

Froststriper og larver som på bildet var årsak til stor utsortering

Skurv er bra handtert med sprøyting etter varslingsystemet RIMpro. Feltet er bra tynna, avlinga er passe stor og det er lite nedfall ved hausting.

 

Froststriper og skalfeil er den viktigaste årsak til utsortering. Kalde klimatiske forhold like før blomstring er årsaka til dette. Seine insektsgnag er forårsaka av forskjellege larver. Det er brukt feromonfeller for ulike artar for å overvake kva artar som er viktigaste årsak.

 

Les forsøksrapporten her.

Krav til eplene

Salg av konsumepler som er økologisk dyrkede er de samme som for integrert dyrking. Mye utsortering i 2017 skyldes frostnetter under blomstringen og larveangrep sent i sesongen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.