Anbefaler økt bruk av fangvekster

03.02.2017 (Oppdatert: 24.07.2017) ,  Kari Bysveen

Norsk Landbruksrådgiving Viken anbefaler økt bruk av fangvekster etter tidlige høstede poteter og grønnsaker. Les om gode tips om fangvekster etter tidlig høsta kulturer Notatet er laget i regi av foregangsfylket Økologiske Grønnsaker, som Fylkesmannen i Vestfold gjennomfører.

Foto: Kari Bysveen. Bildet viser oljereddik, sorten strukturator, som hevedes å ha jordløsningseffekt.

I vedlagt lenke kan en finne gode tips om  fangvekster etter tidlig høsta kulturer. Les mer om fangvekster etter grønnsaker og potet 

Bruken av fangvekster etter tidlig høsta potet og grønnsaker bør økes. Dette vil bygge opp/bevare det organisk innholdet i jorda, som gjør at jorda er mindre utsatt for erosjon, og dermed tap av næring og de fine jordpartiklene.  Det blir mye mer mat til meitemarken, som er den beste jordløsneren og nedbryteren av planterester vi har.  Enkelte plantearter kan også ha en jordløsende effekt i seg sjøl. Det antydes dessuten mer og mer at økt organisk innhold i jorda også kan hemme enkelte skadegjørere. Notatet kommer med forslag på noen arter og blandinger, og hvilken effekt disse har mht ettervirking, jordløsning osv. Notatet er laget i regi av foregangsfylket Økologiske Grønnsaker, som Fylkesmannen i Vestfold gjennomfører.

Les mer i vedlegget

 

Fangvekster

Bruken av fangvekster vil bygge opp/bevare det organisk innholdet i jorda, som gjør at jorda er mindre utsatt for erosjon, og dermed tap av næring og de fine jordpartiklene.  

 

Det blir mye mer mat til meitemarken, som er den beste jordløsneren og nedbryteren av planterester vi har.  

 

Enkelte plantearter kan også ha en jordløsende effekt i seg sjøl.

 

Notatet kommer med forslag på noen arter og blandinger, og hvilken effekt disse har mht ettervirking, jordløsning osv.

 

Notatet er laget i regi av foregangsfylket Økologiske Grønnsaker, som Fylkesmannen i Vestfold gjennomfører.