Lokale

Spirevanning i gulrot, løk, kålrot m.fl.

19.05.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det er veldig tørt nå mht jordfuktighet for flere sådde og satte kulturer også i vår region. Sist gang det regnet noe av betydning var for 3-4 uker siden.

Les mer ›

Strategier mot indre bladrandskade, høy relativ fuktighet og kalsiumopptak

12.05.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Salat dyrket i NFT(Nutrient film technique) er ofte utsatt for bladrandskade, en nyere undersøkelse tester ulike strategier for å unngå bladrandskade.

Les mer ›

Plantevern - punktutslipp kan unngås

17.11.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Punktutslipp med plantevernmidler kan unngås. De viktigste tiltakene mot denne forurensingen er å fylle og vaske sprøyteutstyr på et sted med vegetasjon og uten drenering.

Les mer ›

Treen konsistens som kvalitetsfeil i kålrot

01.04.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Gudmund Ballvoll skriver under avsnittet biologi i «Grønnsaker på Friland»: «Under vekststans kan det utvikle seg vedfibrar langs leiingsvevet slik at rota blir treen».

Les mer ›

Helgrøde - krever speseialmekanisering

22.03.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Helgrøde har blitt via mye oppmerksomhet i den senere tid. Det er de med spesialutstyr som har mest hell i å bruke dette.

Les mer ›

Redusert svinn, bedre kvalitet og utvidet lagringssesong for norsk kålrot og gulrot

22.03.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Kålrot og gulrot er viktige grønnsakskulturer i Norge, og begge lagres lenge.

Les mer ›

Varsling og Skadeterskler i Grønnsaker og Potet

11.03.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det ble et jordnært dagskurs på Gjennestad i går der de fremmøtte fikk høre mye interessant om muligheter for varsling og skadeterskler i grønnsaker og potet.

Les mer ›

Biogjødsel til korn 2015

03.03.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Forsøket med biogjødsel i korn i 2015 var tredje året med denne typen demonstrasjonsfelt, og er et samarbeid med GreVe/Ivar Sørby og NLR Viken.

Les mer ›

Frisk Salat - prosjektet avsluttet

29.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Prosjektet Frisk Salat i Rogaland, Storknolla råtesopp - biologi og bekjempelse ble avsluttet ved utgangen av 2015, etter tre år med studier av soppsjukdommen forårsaket av Sclerotinia spp. i salat.

Les mer ›

Nitrat i plantesaft og jord

26.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Med ønske om å finne bedre metoder for å bestemme behovet for delgjødsling i grønnsaker, ble det sammenlignet ulike analyser i jord og planter fra 9 isbergsalatfelt og 4 hodekålfelt i Norge i 2015.

Les mer ›

Setting av kepaløk - når kan det gjøres fremover?

25.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det nærmer seg så smått setting av kepaløk under plast. Du får noen tips om settetemperaturer i stoffet nedenfor.

Les mer ›

Risiko ved smitte ved kompostering

25.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Under LØK2016 ble det holdt et foredrag som hette "Risiko for smitte ved kompostering av løkavfall".

Les mer ›

Kartlegging av metoder for effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl i produksjon av grønnsaker (Sluttrapport)

04.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Forebyggende behandlinger er beste og mest effektive metode i kampen mot snegler.

Les mer ›

Bekjemping av bakterieråte i kepaløk

04.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Bakterieråte i kepaløk har vært og er et stort problem for dyrkerne.

Les mer ›

Sprøyteteknikk mot kålmøll

29.01.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Kålmøllbekjempingen var utfordrende i 2013 og -14 og god gjennomføring av sprøytingen var en forutsetning for å lykkes.

Les mer ›

Perlka mot klumprot i blomkål

29.01.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Dette er et kjapt og enkelt prosjekt finansiert av Grøntsatsingsmidler 2014 som tar for seg bruk av Perlka.

Les mer ›

Storskalaforsøk med kompost i knollselleri 2014

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Bredspreding av kompost før planting i tillegg til vanlig gjødselstrategi har i to forsøk gjennomført i 2013 og -14 gitt positiv effekt på avlingsmengden av knollselleri.

Les mer ›

Gulrotflue; prognose for rett høstetidspunkt gulrot

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Utprøvingen av denne temperaturmodellen for 2. generasjons gulrotflue vet vi en del om, men den burde utprøves noe mer.

Les mer ›

Effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl. Forsøksresultater

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

I 2014 som i 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk. Denne gangen kun i stangselleri.

Les mer ›

Ugrasmiddelforsøk i bønner

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Proman og Legacy ser begge ut til å være interessante A-sprøytinger i bønner.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.