Lokale

Beising uten Prestige

16.05.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

I 2019 kan vi kun bruke beisemidler som virker mot soppsykdommer i potet. Prestige virket også mot insekter, men er ikke lenger tillatt å bruke.

Les mer ›

Lav pH i jordanalyser høsten 2018 – hvorfor?

26.04.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

En rekke jordanalyser som ble tatt høsten 2018 viste overraskende lave pH-verdier. Torgeir Tajet og mange andre rådgivere har lett etter svar på hvorfor.

Les mer ›

Kjemisk tynning i eple

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Forsøket har gått sin tredje sesong i eplesorten 'Summerred'. Det er prøvd ut ei tysk maskin, Baum, som piskar av epleblomen.

Les mer ›

Bormangel i gulrot

25.04.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Høsten 2017 var det diskusjon blant nordeuropeiske rådgivere innen gulrotproduksjon rundt symptomer på bormangel i gulrot.

Les mer ›

Frukttrekreft og risiko for fruktråte

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Det er gjort eit lite sprøyteforsøk med ulike kjemiske plantevernmidlar og tidspunkt rundt blomstring i 'Summerred' og 'Raud Gravenstein'.

Les mer ›

Gjødselvatning i økologisk eple

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Supplering i form av gjødselvatning er mogeleg å bruke i økologisk dyrking om opphavet til gjødsla er organisk og godkjent til bruk i Norge.

Les mer ›

Forsøk med rykketidspunkt og N-gjødsling til løk

26.03.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Med bakgrunn i at flere partier med løk, særlig rødløk hadde luftfylte porer i de 1-3 ytterste skallene vinteren 2017, ble det igangsatt et prosjekt for å undersøke om rykketid og nitrogengjødsling hadde betydning for skallkvalitet og lagringsevne til løk.

Les mer ›

Forventning til avling i økologisk eple

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Avlinga til konsum blir redusert grunna larvegnag og haglskade. Det er stort nedfall ved hausting. Avlinga er alikevel stor i øko-feltet.

Les mer ›

Jordbærsorter

20.03.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

De siste årene har vi fått tilgang til svært mange nye jordbærsorter.

Les mer ›

Pollinerende insekter - gode tiltak

08.03.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Tiltak som bedrer forholdene for villbiene er også tiltak som sikrer landbruket bedre pollinering av frukt, bær og frøvekster.

Les mer ›

Høsthvete - mat eller fôr?

08.03.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Høsten 2018 ga gode muligheter for etablering av høstkorn, og det ble sådd et rekordstort areal. Det er anslått sådd 12000t høsthvete, noe som tilsvarer om lag 600000 daa.

Les mer ›

Pearesorten Celina

25.01.2020 (Oppdatert: 25.01.2020)

Pæresorten 'Celina' trengs i det norsk pæresortementet. Det vart levert knappe 30 t til konsummarkedet frå fruktdistrikta i Norge i 2018. Sorten modna i slutten av august i det tidlege året 2018.

Les mer ›

Prøving av "svensk temperaturmodell" - gulrotflue

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020)

Gode prognoser for når det bør settes inn tiltak mot angrep av gulrotflue er viktig for integrert produksjon av gulrot.

Les mer ›

Bekjempelse av gropflekk i gulrot

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020)

Gropflekk på gulrot gir jevnlig kvalitetsnedgang og dermed avlingstap. Gulrota kan også se fin ut ved høsting, men så kommer skaden til syne på lager utover vinteren.

Les mer ›

Bekjemping av ugras i gulrot på mineraljord

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020)

Gulrot er en viktig produksjon i vår region og krever et kontinuerlig fokus på utprøvinger av lavdosestrategier mot frøugras.

Les mer ›

Bekjemping av ugras i bønner

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020)

I dag har vi i praksis kun ett frøugrasmiddel vi kan benytte i produksjon av bønner. Derfor utføres det feltforsøk her i Vestfold.

Les mer ›

Fangvekst etter tidligkultur

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Etablering av fangvekst etter høsting av tidlig kulturer reduserer faren for vind- og vannerosjon.

Les mer ›

Oppal av planter med vermikompost og biostimulanter

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Oppalet er sentralt for å få gode planter for utplanting det vil si robuste planter med bra rotsystem. Dette er noe vi ser på i arbeidet her.

Les mer ›

Biokull i selleri og squash

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Biokull er et forkullet organisk materiale som lages ved pyrolyse (varmebehandling med begrenset lufttilgang). Pyrolysen gjør karbonet mer motstandsdyktig mot nedbrytning.

Les mer ›

Bladgjødslingsmidler i kepaløk

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Bladgjødsling til kepaløk har vært økende siste 10 årene.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.