Lokale

Tre potetdriller under plasten

17.12.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Midterste drill under plasten hadde mindre temperatursvigninger gjennom døgnet og ga større og tidligere avling enn de ytre drillene.

Les mer ›

Setteavstand i Arielle

17.12.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Arielle bør settes på kort setteavstand.

Les mer ›

Prøving av HYT i potet 2011

17.12.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Ingen påviselig effekt på avling eller tørråteangrep i 2011 med behandling av Hyt- produkter.

Les mer ›

Prøving av potetsorter til storhusholdning øko

17.12.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Odin ga klart størst avling, men var dårlig egnet til storhusholdning. Folva kan brukes til alt, men ga noe lav salgbar avling.

Les mer ›

Utprøving av sorter til minipotet

17.12.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Alle sortene er godt egnet for minipotetproduksjon, men Folva, Arielle og Cecile ga mest positivt inntrykk.

Les mer ›

Sprøyting mot tørrflekksyke

07.12.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Ingen sikre avlingsutslag for sprøyting med Amistar mot tørrflekksyke i Kuras i 2012. Angrepet av tørrflekksyke startet seint og utviklet seg lite i denne kjølige og fuktige vekstsesongen.

Les mer ›

Bladgjødsling

29.11.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Nyere forskning tyder på at det i tillegg til spalteåpningene er en annen funksjon som står for en viktig del av næringsopptak i bladene.

Les mer ›

Undersøkelse: Næring i husdyrgjødsla

08.11.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

I perioden 2006-2011 har det pågått et prosjekt ledet av Bioforsk for å undersøke hvordan næringsinnholdet er i dagens husdyrgjødsel sammenlignet med de "gamle" normene vi bruker i gjødslingsplanlegginga.

Les mer ›

Fagforedrag på Grønnsaker og Potet

23.10.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

25-30 produsenter og rådgivere deltok på fagforedragene på grønnsaker og potet i dag under Gartnerdagene på Gjennestad. I linkene under finner du samtlige innlegg i fullversjon.

Les mer ›

Nematodeskader et økende problem

23.08.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

All jord inneholder nematoder (rundormer), men få kjente typer gjør noen skade på kulturplantene, de fleste har en viktig oppgave i jordas økosystem.

Les mer ›

Ugrasmidler i potet 2012

08.06.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Vi har flere gode ugrasmidler som kan brukes i potet, men det er en fordel å blande dem for å få en mer allsidig effekt enn det bare ett middel gir. Noen midler kan kun brukes før oppspiring:

Les mer ›

Vekstskifte i grønnsaker/potet – fagdag 2012

19.03.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

I hver dyrkingssesong kommer det flere hundre spørsmål til rådgivere på potet og grønnsaker om temaene på denne fagdagen. Nedenfor finner du samtlige innlegg holdt på dagen! (Foto:

Les mer ›

Fagmøte på potet - foredrag

16.02.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

"Nytt innen potet 2012" var tittelen på møtet og tema var kampen mot tørråte, kartlegging av PCN i Vestfold, PCN-Bransjestandard, minipotetproduksjon og "Ny stengleråte" .

Les mer ›

Rotgallnematoden - en alvorlig trussel

24.01.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Informasjonen som vi presenterer her er av forebyggende art.

Les mer ›

Jordkurs - 5 foredrag tilgjengelig

06.01.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

For en tid tilbake ble det arrangert et Jordkurs med fokus på de basale faktorer som alle typer jord- og hagebruk er avhengige av at optimaliseres.

Les mer ›

Forholdsregler ved bearbeiding av fuktig og våt jord.

03.10.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt omtaler i denne fagartikkelen flere ting en skal tenke på fremover ved jordarbeiding på arealer som har fått mye nedbør og tørker seint.

Les mer ›

Jordprøvetaking, pH og kalking

12.09.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Tore Krogstad, professor ved UMB skriver i dette foredraget at:

Les mer ›

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi ved nygrøfting

12.09.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Fylkesagronom Jon Randby hos Fylkesmannen i Vestfold presenterer her en oversikt over "Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi ved nygrøfting."

Les mer ›

Tørrflekksyke i potet (Alternaria solani)

01.07.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Mattilsynet har også i 2011 gitt dispensasjon for medlemmer i Norsk Lanbruksrådgiving til å bruke Amistar mot tørrflekksyke i potet.

Les mer ›

Tørråtebekjemping

24.06.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Forholdene for utvikling av tørråte har vært ekstremt gode de siste ukene og vi har gjort rekordtidlige funn av tørråte i seine poteter i Vestfold i år.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.