Lokale

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

11.05.2016 (Oppdatert: 07.01.2019)

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Les mer ›

Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

21.03.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema.

Les mer ›

Gårdskompost

08.03.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale kan være et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både gode råd og noen krav for de som velger å kompostere.

Les mer ›

Tunge maskiner - hva skjer i jorda?

04.01.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Jordpakking i djupere lag, er et faktum når det kjøres med tungt utstyr. Jordpakking i djupere lag er så å si upprettelige.

Les mer ›

Kokande vatn fjernar ugraset

25.06.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Foamstream er siste nytt innan ugrasbekjemping som ved å bruke kokande vatn, vil skålde ugraset.

Les mer ›

Leie av jord

26.08.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Det er all grunn til å bruke mer tid på å vurdere kvaliteten på aktuell leiejord både mht frøbank av ugras, dreneringsforhold og lignende. Les artikkelen til Torgeir Tajet.

Les mer ›

Gråskimmel i veksthus

26.08.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Gråskimmel er en alvorlig soppsykdom i både grønnsaker og prydplanter. Sykdommen forårsakes av soppen Botrytis cinerea. Gråskimmel finnes over alt der det er planter.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.