Lokale

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Les mer ›

Sprøyting mot tørrflekksyke i 2016

Tørrflekksyke gjør i enkelte år og sorter stor skade ved at riset visner ned for tidlig. I forsøkene har vi prøvd ulik sprøytestrategi

Les mer ›

Parkslirekne - et livskraftig ugras

Parkslirekne er et uønska ugras i vår natur. Den kan etablerer seg i kantsoner hvor det ikke foregår jordarbeiding og den spres kun med jordstengelbiter.

Les mer ›

Ta kontrollen på svartsøtvier

Søtvier kan være et stort problem blant annet i potet og enkelte grønnsakskulturer. Den gjør mye ut av seg i vekster som dekker dårlig og på vendeteiger uten annen vegetasjon.

Les mer ›

"Kokebok" om kontroll av hønsehirse

Hønsehirse dukker stadig opp nye steder og den ser ut til å trives særdeles godt her i Vestfold.

Les mer ›

Hønsehirse

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) øker i utbredelse og er mange steder nå et problemugras i flere kulturer.

Les mer ›

Mekanisk ugrasbekjemping i frukt

Denne manualen er laga for «grøntsatsingsmidlene» som Norsk Landbruksrådgiving fekk tildelt i 2014 og løyvingar frå Foregangsfylket Økologisk Frukt og Bær.

Les mer ›

Nematodeskader et økende problem

All jord inneholder nematoder (rundormer), men få kjente typer gjør noen skade på kulturplantene, de fleste har en viktig oppgave i jordas økosystem.

Les mer ›

Hygiene i innhøstinga av grønnsaker

Det er flere forhold som taler for et godt hygieneregime ved innhøsting i flere kulturer. Dette har følgelig høy prioritet hos en grønt produsent.

Les mer ›

Kokande vatn fjernar ugraset

Foamstream er siste nytt innan ugrasbekjemping som ved å bruke kokande vatn, vil skålde ugraset.

Les mer ›

Tørrflekksyke i potet (Alternaria solani)

Mattilsynet har også i 2011 gitt dispensasjon for medlemmer i Norsk Lanbruksrådgiving til å bruke Amistar mot tørrflekksyke i potet.

Les mer ›

Tørråtebekjemping

Forholdene for utvikling av tørråte har vært ekstremt gode de siste ukene og vi har gjort rekordtidlige funn av tørråte i seine poteter i Vestfold i år.

Les mer ›

Meldugg i potteplanter

Varme dager og kalde netter øker faren for angrep av meldugg. Meldugg er en sopp som krever høy fuktighet for infeksjon, mens tørt og varmt klima er optimalt for spredning.

Les mer ›

Epleskurv

Bildet viser Summerred i fjorårssesongen som var hardt angrepet av epleskurv. For å unngå å få øydelagt avlinga er det viktig å kontrollere felta på denne tida av året.

Les mer ›

Regnfasthet til ulike sprøytemidler i potet

Vår potetkoordinator Borghild Glorvigen har laget en oversikt over regnfasthet til de ulike plantevernmidlene som brukes i potet.

Les mer ›

Stor interesse for vårmøte i frukt og bær

Mange tok fri frå beskjæring og anna vårarbeid for å delta på vårmøtet. På fruktsida var det spesielt situasjonen kring bakteriesjukdommen heksekost som stod i fokus.

Les mer ›

Veskemengdekalkulator

Regneark som du kan bruke til å regne ut hvilket dysevalg, veskemengde og kjørehastighet som er optimalt ved sprøyting mot sopp og insekter i jordbær.

Les mer ›

Anbefalt sprøyteteknikk i jordbær

Fire lokale rådgivningsenheter har sammenfattet den nuværende viten om optimal sprøyteteknikk i norske jordbær. siden vil bli opdatert forut for hver sesong.

Les mer ›

Sprøyting etter varsling mot gråskimmel i jordbær.

DU MÅ VÆRE INNLOGGET FOR Å FÅ TILGANG TIL DENNE SIDEN. Gjennom flere år er det blitt gjennomført forsøk for å teste ut hvor sikre varslingsmodeller er til å varsle angrep av gråskimmel i jordbær.

Les mer ›