Lokale

Fagstoff om økologisk produksjon av grønnsaker og poteter

03.07.2017

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og prosjektet Foregangsfylke økologiske grønnsaker - produksjon og marked - har siden 2009 samarbeidet om produksjonsrådgiving.

Les mer ›

Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

21.03.2017 (Oppdatert: 09.04.2018)

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema.

Les mer ›

Gårdskompost

08.03.2017 (Oppdatert: 09.04.2018)

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale kan være et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både gode råd og noen krav for de som velger å kompostere.

Les mer ›

Anbefaler økt bruk av fangvekster

03.02.2017 (Oppdatert: 24.07.2017)

Norsk Landbruksrådgiving Viken anbefaler økt bruk av fangvekster etter tidlige høstede poteter og grønnsaker.

Les mer ›

Kompost: Vanskelig , men ikke umulig

17.11.2016 (Oppdatert: 06.12.2016)

Interessen for kompostering er økende.

Les mer ›

Jordprøvetaking, kalking og pH

01.09.2015

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter?

Les mer ›

Stooooort behov for økologisk korn

24.02.2015 (Oppdatert: 22.01.2016)

Det er stort behov for økologisk produsert korn til kraftforindustrien. Tidligere har muligheter for omsetting vært den største flaskehalsen, men dette er nå løst i Vestfold.

Les mer ›

Mekanisk ugrasbekjemping i frukt

16.01.2015 (Oppdatert: 09.11.2015)

Denne manualen er laga for «grøntsatsingsmidlene» som Norsk Landbruksrådgiving fekk tildelt i 2014 og løyvingar frå Foregangsfylket Økologisk Frukt og Bær.

Les mer ›

Avlingsregistrering økologiske eplefelt

16.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er ofte vanskeleg å gje konkrete råd kring forventa avlingsnivå i økologiske eplefelt. Statistikken til Debio viser at det er over 1400 daa økologisk og karensareal med eple i 2012.

Les mer ›

Bladgjødsling i grønnsaker, poteter, frukt og bær

18.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

De to kursene om bladgjødsling i grønnsaker, potet, frukt og bær avholdt i Lier og på Gjennestad i januar var svært godt besøkt, med knappe 90 tilstede til sammen.

Les mer ›

Kompost i hagebruket

04.10.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

NLR Viken har i lag med samarbeidspartnar eit prosjekt med utprøving av kompost frå Lindum AS i forsøksopplegg til ulike hagebruksvekstar.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsla

09.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Husdyrgjødsel kan stort benyttes i alle type produksjoner og har mange gode egenskaper.

Les mer ›

Organisk materiales betydning og funksjon i jord

30.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mengden organisk materiale i jorda utgjør en svært viktig bestandel mht omsetningen av vann og næring. Les mer om det i artikkelen under.

Les mer ›

Bladgjødsling

29.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nyere forskning tyder på at det i tillegg til spalteåpningene er en annen funksjon som står for en viktig del av næringsopptak i bladene.

Les mer ›

Undersøkelse: Næring i husdyrgjødsla

08.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I perioden 2006-2011 har det pågått et prosjekt ledet av Bioforsk for å undersøke hvordan næringsinnholdet er i dagens husdyrgjødsel sammenlignet med de "gamle" normene vi bruker i gjødslingsplanlegginga.

Les mer ›

Nematodeskader et økende problem

23.08.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

All jord inneholder nematoder (rundormer), men få kjente typer gjør noen skade på kulturplantene, de fleste har en viktig oppgave i jordas økosystem.

Les mer ›

Hygiene i innhøstinga av grønnsaker

31.07.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er flere forhold som taler for et godt hygieneregime ved innhøsting i flere kulturer. Dette har følgelig høy prioritet hos en grønt produsent.

Les mer ›

Kokande vatn fjernar ugraset

25.06.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Foamstream er siste nytt innan ugrasbekjemping som ved å bruke kokande vatn, vil skålde ugraset.

Les mer ›

Nyheitsbrev for økologisk frukt og bær

10.04.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nyheitsbrev nr 1/2012. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom NLR og føregongsfylket innan frukt og bær.

Les mer ›

Rotgallnematoden - en alvorlig trussel

24.01.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Informasjonen som vi presenterer her er av forebyggende art.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.