Lokale

Jordmøte

Det var godt oppmøte på NLR Viken sitt jordmøte den 29.november 2016.

Les mer ›

Fagdag dekk, lufttrykk, dieselforbruk og jordstruktur

Gode dekk er viktig for å kunne kjøre på lågest mulig lufftrykk. Da blir bæreflata større, og hjulspora mindre, noe som er med på å redusere kjøreskader. Den 23.

Les mer ›

Fosfor som plantenæring og forurenser.

Informasjonsskriv i forbindelse med prosjektet Jorda på jordet i HOF. Fosfor som plantenæring og forurenser.

Les mer ›

Kokande vatn fjernar ugraset

Foamstream er siste nytt innan ugrasbekjemping som ved å bruke kokande vatn, vil skålde ugraset.

Les mer ›

Jordkurs - 5 foredrag tilgjengelig

For en tid tilbake ble det arrangert et Jordkurs med fokus på de basale faktorer som alle typer jord- og hagebruk er avhengige av at optimaliseres.

Les mer ›

Stammebeskyttar på frukttre

Enkel konstruksjon av takrenne og armeringsjarn til fjerning av gras kring trestamma. Med ryddesaga i høgre hand og konstruksjonen i venstre kan ein enkelt ta seg kring i feltet på eiga hand.

Les mer ›

Italiensk fruktdyrking

FBØ var på fagtur til Italia i starten av november 2010. Det er var lagt inn besøk på Interpoma 2010 som er ei messe for produksjon, lagring og omsetting av epler.

Les mer ›