Lokale

Tiltak for redusert jord - og næringstap

12.02.2020 (Oppdatert: 18.02.2020)

Jord- og næringstap er en utfordring for bonden og for miljøet, riktige tiltak reduserer problemet.

Les mer ›

Pollinerende insekter - gode tiltak

08.03.2019 (Oppdatert: 16.08.2019)

Tiltak som bedrer forholdene for villbiene er også tiltak som sikrer landbruket bedre pollinering av frukt, bær og frøvekster.

Les mer ›

Danning av giftstoffer i ammoniakkbehandlet halm

27.07.2018 (Oppdatert: 26.08.2020)

Ammoniakkbehandling av halm øker fôrverdien men dersom den inneholder for mye sukker kan det dannes skadelige mengder 4-metylimidazol (4-MeI) som fører til dødfødte og svake kalver.

Les mer ›

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

11.05.2016 (Oppdatert: 30.04.2020)

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Les mer ›

Plantevern i frøeng

06.12.2017 (Oppdatert: 16.08.2019)

Ugrasbekjempelse i frøeng starter med valg av riktig areal, forebyggende bekjempelse i kornårene og effektiv bekjempelse i gjenlegget.

Les mer ›

"Kokebok" om kontroll av hønsehirse

16.11.2017 (Oppdatert: 06.05.2020)

Hønsehirse dukker stadig opp nye steder og den ser ut til å trives særdeles godt her i Vestfold.

Les mer ›

Jordprøvetaking, kalking og pH

01.09.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter?

Les mer ›

Frønytt 3 2013

24.03.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Blant annet om vårbehandling av frøeng, brenning av daugras og forberedelse til høstesesongen

Les mer ›

Frønytt 2 2013

28.02.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Vestfold Frøavlerlag 50 år, frømøter, frøavlerne bør ha "Jord- og plantekultur 2013", plasser frøgjenlegga på riktig sted, utsending av Frønytt

Les mer ›

Frønytt 1 2013

25.01.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Frønytt 1 2013

Les mer ›

Frønytt 24 - 2012

19.12.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Årets siste Frønytt har som tema spørreskjema om spireprosent i timotei og skjøtsel av jordekanter med tanke på pollinerende insekter

Les mer ›

Frønytt 20 - 2012

29.08.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Vansklige høsteforhold, grasfrøet beholder spireevnen lenge. Nedsviing av rødkløver. Høstbehandling av gjenlegg

Les mer ›

Frønytt 18 2012

02.08.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Tørking av frø, bruk av gjenvekst til fôr og helse miljø og sikkerhet

Les mer ›

Frønytt nr 8 2012

23.05.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Frønytt nr 8 2012, 23.mai.

Les mer ›

Frønytt 2 2012

23.03.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

I dette skrivet: • Om «Frønytt» • Gjødsling • Alternativ til brenning av daugras • Samle e-poster med «Frønytt» i Outlook

Les mer ›

Frøavlsvekstnytt nr 1 2012

14.03.2012 (Oppdatert: 16.08.2019)

Dette er det første frøavlsvekstnytt. I vekstesongen skal vi sende ut ukentlig nytt, mens det ellers i året skal det sendes ut 1-3 ganger i måneden.

Les mer ›

Mjølauke

19.07.2011 (Oppdatert: 16.08.2019)

Mjølauke er soppsjukdom som går på korn og gras og som kan føre til helseskade på folk og dyr. Angrep viser seg når plantene nærmer seg frømodning og soppens hvilelegmer, sklerotier, utvikles i akset.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.