Lokale

Fruktmessa Interpoma i Italia

30.11.2018 (Oppdatert: 04.01.2019)

Interpoma er en stor fruktmesse plassert i Bolzano, midt i sentrum for Italiensk fruktdyrking innimellom Alpene. Messa er arrangert annethvert år og har over 20.000 besøkende fra hele Europa.

Les mer ›

Norske fruktdagar 2018

13.02.2018 (Oppdatert: 04.01.2019)

Knappe 150 deltakarar, utstillarar og rådgivarar var samla på Voss for Norske Fruktdagar. Det var mange tema som vart belyst og arrangementet vart gjennomført med tette foredrag.

Les mer ›

Vinterdekking av jordbær

26.10.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

For mange er no tida inne for å førebu jordbærfelta til vinteren. Jordbærplanta er utsett for vinterskade og allereie ved -4-5°C kan det oppstå skadar som går ut over avlinga neste sesong.

Les mer ›

Kvalitet og godt avlingsnivå er mulig i økologisk epleproduksjon

04.01.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Det vart val ut tilsaman 3 felt med økologisk produksjon i Vestfold, Østfold, Sogn og Fjordane. Det er gjennomført avlingsregistering i sorten (Raud) Aroma. Alderen på felta er 5 til 14 år gamle.

Les mer ›

Robuste eplesorter i Danmark

09.12.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Det har tidligere vært fokusert på resistente sorter mot epleskurvsoppen, men dessverre må det modifiseres til å bli fokus på robuste eplesorter, sier Hanne Lindhart i Gartnerirådgivingen

Les mer ›

Store avlinger, men lav inntjening i tysk fruktdyrking

25.11.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

En delegasjon på fem, hovedsaklig rådgivere og skribenter, frå Finland og Norge reiste på inspirasjonstur til fruktdyrkingsdistriktet Bodensjøen lengst sør i Tyskland.

Les mer ›

Pesticidresistens i gråskimmel fra jordbær er vidt utbredt rundt Oslofjorden

30.09.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

pesticidresistens mot de gængse soppmidler er vidt utbredt i jordbærfeltene rundt Oslofjorden.

Les mer ›

Det er mulig å lykkes i økologisk epleproduksjon

01.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Sesongen 2015 var utfordrande og avlingsnivåa var skuffande dårlege på vestlandet.

Les mer ›

Jordprøvetaking, kalking og pH

01.09.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter?

Les mer ›

Smakstest av nye og gamle jordbærsorter 2015

02.07.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Den nye sorten Nobel vandt både disiplinen visuell attraktivitet samt smakstesten. Prøv den om du treffer på den. En gammel kending Korona fik kam til sitt hår!

Les mer ›

vårmøte bær

09.04.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Vårmøtet på bær ble et mindre tilløpsstykke med fulle huse så ikke alle fik plass rundt bordet. Det er dejlig å se en god opslutning til våre arrangementer

Les mer ›

Vårmøte frukt

01.04.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Bra oppslutting om vårmøtet for frukt og bær i NLR Vikens område.

Les mer ›

Økt kvalitet av norske jordbær

18.03.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Som er forprosjekt til et forhåpentlig fremtidig prosjekt som skal jobbe med kvalitet av jordbær gjennomførte vi et et årig prosjekt som dels så på forskjellige kvalitetsbedømmelsesmetoder men også på konkrete tiltak som sies å påvirke kvaliteten av bærene herunder kronetynning, forskjellige modenhetsgrader ved plukking og gjødsling.

Les mer ›

Effektivisering av plukkehastighetn i jordbær

18.03.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Omkostningene til plukking av jordbærene utgjør normalt rundt 40% av produksjonsomkostningene. Det er betydelige rasjonaliseringsgevinster om man tilpasse dyrkingen sin optimalt.

Les mer ›

Hvor er egentlig røttene til jordbær og bringebær i jorden?

18.03.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

For å få et bedre overblikk over hvor røttene til våre kulturer befinner seg i jordlagene, gjennomførte vi et mindre studie av dette i høsten 2013. Resultatene var til dels overraskende.

Les mer ›

Redusert væskebruk ved soppforebyggelsen i jordbær

18.03.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

I et forsøk utført i 2013 i regi av NLR Viken viste det seg at man kunne redusere væskeforbruket med 50 % i forhold til gjengs praksis uten tab av effektivitet.

Les mer ›

Bladgjødsling i grønnsaker, poteter, frukt og bær

18.02.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

De to kursene om bladgjødsling i grønnsaker, potet, frukt og bær avholdt i Lier og på Gjennestad i januar var svært godt besøkt, med knappe 90 tilstede til sammen.

Les mer ›

Oppsummering fruktåret 2013

11.11.2013 (Oppdatert: 04.01.2019)

Du finn gjennomgang av klima, utfordringar og enkelte forsøksresultat i framvisninga under.

Les mer ›

Fagmøte frukttrekreft

11.11.2013 (Oppdatert: 04.01.2019)

Roland Weber arbeider i Esteburg-Fruit Reserch and Advisitor Center er beståande av forskningsmiljø og av rådgivarar som er viktige støttespelarar for næringa.

Les mer ›

Kompost i hagebruket

04.10.2013 (Oppdatert: 04.01.2019)

NLR Viken har i lag med samarbeidspartnar eit prosjekt med utprøving av kompost frå Lindum AS i forsøksopplegg til ulike hagebruksvekstar.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.