Lokale

Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

21.03.2017 (Oppdatert: 09.04.2018)

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema.

Les mer ›

Gårdskompost

08.03.2017 (Oppdatert: 09.04.2018)

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale kan være et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både gode råd og noen krav for de som velger å kompostere.

Les mer ›

Nitrat i plantesaft og jord

26.02.2016 (Oppdatert: 07.03.2016)

Med ønske om å finne bedre metoder for å bestemme behovet for delgjødsling i grønnsaker, ble det sammenlignet ulike analyser i jord og planter fra 9 isbergsalatfelt og 4 hodekålfelt i Norge i 2015.

Les mer ›

Risiko ved smitte ved kompostering

25.02.2016

Under LØK2016 ble det holdt et foredrag som hette "Risiko for smitte ved kompostering av løkavfall".

Les mer ›

Perlka mot klumprot i blomkål

29.01.2016 (Oppdatert: 17.02.2016)

Dette er et kjapt og enkelt prosjekt finansiert av Grøntsatsingsmidler 2014 som tar for seg bruk av Perlka.

Les mer ›

Storskalaforsøk med kompost i knollselleri 2014

31.12.2015 (Oppdatert: 17.02.2016)

Bredspreding av kompost før planting i tillegg til vanlig gjødselstrategi har i to forsøk gjennomført i 2013 og -14 gitt positiv effekt på avlingsmengden av knollselleri.

Les mer ›

Salatinspirasjon i England

07.12.2015

Norske salatdyrkere reiste sammen med NLR-rådgiverne i Norge, LOG, Norgro og nordiske rådgivere til England 1.-3. september i år.

Les mer ›

Gjødsling og lagring av knollselleri

07.12.2015 (Oppdatert: 10.12.2015)

Det er stor interesse for å utvide norsk sesong for rotgrønnsaker. NLR Sørøst og NLR Viken gjennomførte i 2014 henholdsvis gjødslingsfelt i rotpersille og knollselleri.

Les mer ›

Jordprøvetaking, kalking og pH

01.09.2015

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter?

Les mer ›

Rankekompostering på friland

29.07.2015 (Oppdatert: 31.07.2015)

Rankekompostering på gårdsbruk er et viktig tiltak for å ta hånd om organisk materiale og få det tilbake i kretsløpet på en god måte.

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

11.02.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Bruk av kompost til hagebruksvekster - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

I dette prosjektet skal vi prøve kompost fra Lindum AS og fra gårdskompostering i forsøksopplegg til ulike hagebruksvekster.

Les mer ›

Buskerud foregangsfylke – Levende matjord - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Levende matjord prosjektet er en satsing fra Fylkesmannen i Buskerud, der hovedfokuset er å gjenskape et levende jordsmonn med et rikt biologisk mangfold.

Les mer ›

pH og kalking

31.03.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Dersom en kun er ute etter å øke pH i jorda, bør en velge den kalktypen som har lavest pris i forhold til hvor mye pH øker i jorda.

Les mer ›

Bladgjødsling i grønnsaker, poteter, frukt og bær

18.02.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

De to kursene om bladgjødsling i grønnsaker, potet, frukt og bær avholdt i Lier og på Gjennestad i januar var svært godt besøkt, med knappe 90 tilstede til sammen.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsla

09.09.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Husdyrgjødsel kan stort benyttes i alle type produksjoner og har mange gode egenskaper.

Les mer ›

P-gjødsling i brokkoli - 2012

14.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det har ikke har vært utslag for tilførsel av fosfor og årsaken er mest sannsynlig at P-Al-tallene her var svært høye. Les hele rapporten nedenfor.

Les mer ›

Nitrogen i grønnsaksjord - 2012

14.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Vi fulgte utviklingen av plantetilgjengelig nitrogen i jorda ved dyrking av et utvalg grønnsaker på 6 felt i Lier gjennom en stor del av sesongen.

Les mer ›

Overgjødsling til ulike vekster

06.06.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det har siste 30 dager har det vært betydelig nedbør i bl.a. Vestfold og Buskerud. Se nedenfor hvordan dette har gitt seg utslag i næringstilgangen i kepaløk satt 8. mai.

Les mer ›

Knollselleri til lager - fagtur til Nederland

20.02.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Med bakgrunn i ønsket om lenger lagersesong for norsk knollselleri, reiste 9 dyrkere sammen med Gartnerhallen, Norgro og Norsk Landbruksrådgiving til Zeeland sørvest i Nederland for å besøke 3 dyrkere og en maskinentreprenør. Bejo Zaden viste rundt og gjorde sitt til at deltakerne satt igjen med mye nyttig informasjon rundt dyrking, maskiner, lager og kjøleteknikk.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.