Lokale

Varsling og Skadeterskler i Grønnsaker og Potet

Det ble et jordnært dagskurs på Gjennestad i går der de fremmøtte fikk høre mye interessant om muligheter for varsling og skadeterskler i grønnsaker og potet.

Les mer ›

Kartlegging av metoder for effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl i produksjon av grønnsaker (Sluttrapport)

Forebyggende behandlinger er beste og mest effektive metode i kampen mot snegler.

Les mer ›

Effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl. Forsøksresultater

I 2014 som i 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk. Denne gangen kun i stangselleri.

Les mer ›

Løkflua – forebyggende tiltak

Inntil prosjektarbeidet som går nasjonalt og regionalt mot løkflua eventuelt har gitt oss tilstrekkelig med ny viten for forebyggende tiltak eller bekjemping - tenker vi slik mot flua i 2015:

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Sluttrapport Gulrotsugerprosjekt 2011-2013

Prosjektet har gitt økt kompetanse på gulrotsugerens biologi blant annet mht ulike vertsplanter, svermingstid og styrket temperatur som hovedfaktor for svermingsstart.

Les mer ›

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 kort oppsummert

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 er kort oppsummert i linken under.

Les mer ›

Nye midler og strategier mot gulrotsuger i gulrot - 2013

Ingen av behandlingene er tilfredsstillende med salgbar avling på kun ca 70 % som best. Men Bioglans og Movento åpner for kombinasjonstekning mht behandlingsmetoder mot gulrotsugeren.

Les mer ›

Conserve og Karate 5CS mot løkflue i kepaløk - 2013

Det er vanskelig å benytte hvite limfeller for overvåking av løkfluepopulasjonen og bestemmelse av sprøytetidspunkt pga vanskelig identifikasjon av løkflue. Løkflue likner mye på kålflue.

Les mer ›

Bekjemping av snegler i grønnsaksproduksjonen - 2013

I 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk i stangselleri, rosenkål og hodekål.

Les mer ›

Sneglebekjemping

Brunskogsneglen er en utfordring i mange frilandskulturer.

Les mer ›

Integrert plantevern - IPM

Målet med integrert plantevern defineres som en helhetlig plantevernstrategi som holder bestanden av skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Les mer i linken under.

Les mer ›

Kålrot fagmøte

Mer en 20 kålrotprodusenter fra 5 fylker, og i tillegg 5 rådgivere på grønnsaker, FMLA Telemark, L.O.G.

Les mer ›

Skadedyrforsøk: Bekjempning av snegler i grønnsaksproduksjonen

Etter innvilgelse av midler fra FMLA Buskerud og FMLA Vestfold har NLR Viken i 2013 jobbet med snegleproblematikken i form av et snegleprosjekt. Prosjektet avsluttes etter endt sesong i 2014.

Les mer ›

Steward 30 WG mot jordloppe i kålrot - 2012

Resultatene fra forsøksfeltene antyder at Karate 5 CS har bedre effekt mot jordlopper enn Steward 30 WG.

Les mer ›

Løkflue - 2. generasjon

NLR Viken høstet et forsøksfeltfelt i tidlig løk i dag og det var ikke ubetydelig med spor etter gnag av løkfluelarver og også mange løk med larver som var fra korte til fullt voksne.

Les mer ›

Gulrotsugerprosjektet, Delrapport 2012

Det er et omfattende arbeid som er gjennomført i 2012:

Les mer ›

Fagplansjer fra kurset: Bekjemping av snegler og nematoder - 16. januar 2013.

Bekjemping av snegler og nematoder ble et svært godt besøkt kurs med tilsammen ca 65 deltagere og bidragsytere. Vi fikk også gleden av å ha med 12 elever fra Gjennestad Gartnerskole.

Les mer ›

Fagforedrag på Grønnsaker og Potet

25-30 produsenter og rådgivere deltok på fagforedragene på grønnsaker og potet i dag under Gartnerdagene på Gjennestad. I linkene under finner du samtlige innlegg i fullversjon.

Les mer ›

Nematodeskader et økende problem

All jord inneholder nematoder (rundormer), men få kjente typer gjør noen skade på kulturplantene, de fleste har en viktig oppgave i jordas økosystem.

Les mer ›