Lokale

Beising av setteløk mot soppsjukdommer

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Vi har mistet muligheten for insektbeising mot løkflue for kort tid siden. Det gir oss utfordringer og i forsøket under leser du litt om arbeidet med å løse problemet.

Les mer ›

Gulrotflue - Validering av prognoseverktøy

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Ett godt prognoseverktøy for varsling av gulrotflue er et viktig verktøy for å kunne styre riktig tiltak til riktig tid. Under leser du om arbeidet med prognosemodellen.

Les mer ›

Gulrotsuger – kjemisk effektforsøk og sortsforsøk

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Arbeid med forsøk for å kontrollere Gulrotsugeren er en kontinuerlig prosess synes det. Steg for steg øker vi kunnskapen vår om dette insektet og vi håper vi kommer dit at ting kan bli enklere.

Les mer ›

Prøving av "svensk temperaturmodell" - gulrotflue

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020)

Gode prognoser for når det bør settes inn tiltak mot angrep av gulrotflue er viktig for integrert produksjon av gulrot.

Les mer ›

Integrert bekjempelse av løkflue - felleutprøving

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Løkfluas larver gir stor skade på en løk som angripes. Og det er viktig å kunne forutsi når angrepet kommer og på hvilket nivå angrepet ligger. Derfor gjøres det en del arbeid med denne skadegjøreren.

Les mer ›

Varsling og Skadeterskler i Grønnsaker og Potet

11.03.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det ble et jordnært dagskurs på Gjennestad i går der de fremmøtte fikk høre mye interessant om muligheter for varsling og skadeterskler i grønnsaker og potet.

Les mer ›

Kartlegging av metoder for effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl i produksjon av grønnsaker (Sluttrapport)

04.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019)

Forebyggende behandlinger er beste og mest effektive metode i kampen mot snegler.

Les mer ›

Effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl. Forsøksresultater

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

I 2014 som i 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk. Denne gangen kun i stangselleri.

Les mer ›

Løkflua – forebyggende tiltak

08.05.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Inntil prosjektarbeidet som går nasjonalt og regionalt mot løkflua eventuelt har gitt oss tilstrekkelig med ny viten for forebyggende tiltak eller bekjemping - tenker vi slik mot flua i 2015:

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

11.02.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Sluttrapport Gulrotsugerprosjekt 2011-2013

06.01.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Prosjektet har gitt økt kompetanse på gulrotsugerens biologi blant annet mht ulike vertsplanter, svermingstid og styrket temperatur som hovedfaktor for svermingsstart.

Les mer ›

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 kort oppsummert

12.12.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Gulrotsugerprosjektet 2011-2013 er kort oppsummert i linken under.

Les mer ›

Nye midler og strategier mot gulrotsuger i gulrot - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Ingen av behandlingene er tilfredsstillende med salgbar avling på kun ca 70 % som best. Men Bioglans og Movento åpner for kombinasjonstekning mht behandlingsmetoder mot gulrotsugeren.

Les mer ›

Conserve og Karate 5CS mot løkflue i kepaløk - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det er vanskelig å benytte hvite limfeller for overvåking av løkfluepopulasjonen og bestemmelse av sprøytetidspunkt pga vanskelig identifikasjon av løkflue. Løkflue likner mye på kålflue.

Les mer ›

Bekjemping av snegler i grønnsaksproduksjonen - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

I 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk i stangselleri, rosenkål og hodekål.

Les mer ›

Sneglebekjemping

25.09.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Brunskogsneglen er en utfordring i mange frilandskulturer.

Les mer ›

Integrert plantevern - IPM

26.06.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Målet med integrert plantevern defineres som en helhetlig plantevernstrategi som holder bestanden av skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Les mer i linken under.

Les mer ›

Kålrot fagmøte

24.04.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Mer en 20 kålrotprodusenter fra 5 fylker, og i tillegg 5 rådgivere på grønnsaker, FMLA Telemark, L.O.G.

Les mer ›

Skadedyrforsøk: Bekjempning av snegler i grønnsaksproduksjonen

30.12.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Etter innvilgelse av midler fra FMLA Buskerud og FMLA Vestfold har NLR Viken i 2013 jobbet med snegleproblematikken i form av et snegleprosjekt. Prosjektet avsluttes etter endt sesong i 2014.

Les mer ›

Steward 30 WG mot jordloppe i kålrot - 2012

14.08.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Resultatene fra forsøksfeltene antyder at Karate 5 CS har bedre effekt mot jordlopper enn Steward 30 WG.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.