Lokale

Soppsprøyting i kepaløk, satt og sådd – forslag til behandlingsprogram

Hvert år er det utfordringer med skader forårsaket av sjukdommer i løk.

Les mer ›

Varsling og Skadeterskler i Grønnsaker og Potet

Det ble et jordnært dagskurs på Gjennestad i går der de fremmøtte fikk høre mye interessant om muligheter for varsling og skadeterskler i grønnsaker og potet.

Les mer ›

Frisk Salat - prosjektet avsluttet

Prosjektet Frisk Salat i Rogaland, Storknolla råtesopp - biologi og bekjempelse ble avsluttet ved utgangen av 2015, etter tre år med studier av soppsjukdommen forårsaket av Sclerotinia spp. i salat.

Les mer ›

Risiko ved smitte ved kompostering

Under LØK2016 ble det holdt et foredrag som hette "Risiko for smitte ved kompostering av løkavfall".

Les mer ›

Bekjemping av bakterieråte i kepaløk

Bakterieråte i kepaløk har vært og er et stort problem for dyrkerne.

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Fungicidforsøk mot selleribladflekk og storknolla råtesopp - 2013

I forsøket i Lier ble det ingen selleribladflekkinfeksjon og derfor ingen resultater på dette. Det ble noe angrep av storknolla råtesopp der Luna Sensation og Signum gav best effekt.

Les mer ›

Forebyggende og kurativ effekt mot selleribladflekk - 2013

Alle midlene hadde god effekt når det ble sprøytet forebyggende rett før infeksjon. Alle midlene hadde god effekt ved sprøyting en dag etter smitting.

Les mer ›

Løkkompost til salat - 2013

Tilførsel av 2 tonn kompost pr daa økte hodestørrelsen betraktelig og ga bedre rotutvikling og bladfarge enn bruk av store mengder mineralgjødsel gitt alene.

Les mer ›

Integrert plantevern - IPM

Målet med integrert plantevern defineres som en helhetlig plantevernstrategi som holder bestanden av skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Les mer i linken under.

Les mer ›

Soppbekjempelse i løk og gulrot

Under finner du Forslag til forebyggende bekjemping av ulike soppsjukdommer i løk og gulrot.

Les mer ›

Bønner

Om ca 5-6 uker nærmer vi oss tresking av bønner og vi informerer om følgende: "Har vi klimatiske forhold som tilsier smittepress av storknolla råtesopp og gråskimmel bør en vurdere å gå inn med 1.

Les mer ›

Valg av dyser til soppsprøyting i løk og purre

Mange dyser som benyttes i dag i løkåkrene er nok dyser som gir begrenset dekning av midlene på lesiden av kjøreretningen. Les mer under om hvilke dyse du bør benytte bl.a.

Les mer ›

Kålrot fagmøte

Mer en 20 kålrotprodusenter fra 5 fylker, og i tillegg 5 rådgivere på grønnsaker, FMLA Telemark, L.O.G.

Les mer ›

Varsling av risikoperioder for selleribladflekk - 2012

Til tross for en noe uvanlig sesong med tidlige angrep i 2011 vil varslingsmodellen kunne sies å være et godt verktøy for vurdering av når det er gunstige forhold for utvikling av selleribladflekk.

Les mer ›

Fungicidforsøk mot soppsykdommer i kinakål - 2012

Alle soppmidlene virket mot bladflekksopper, hovedsakelig forårsaket av korsblomstgråflekk. Ortiva Top, Cabrio Duo og Signum hadde god virkning mot skulderråte. Les rapporten nedenfor.

Les mer ›

Fungicidforsøk mot selleribladflekk i selleri - 2012

Forsøkene viser at det må sprøytes før infeksjon skjer, midlene har hovedsakelig forebyggende effekt. Luna Sensation, Ortiva Top og Signum hadde best effekt mot selleribladflekk.

Les mer ›

Behandling mot lagersykdommer i gulrot - 2012

Behandling med Serenade ASO ga mindre lagerråte. Det ble noe mer klosopp men mindre gulrothvitflekk. Les rapporten nedenfor.

Les mer ›

Soppmidler mot selleribladflekk

Flere midler i forsøket virker bedre enn Amistar. Det er viktig med forebyggende sprøyting.

Les mer ›

Midler mot bladflekksjukdommer i kinakål

Luna Privilege, Luna Sensation og Cambrio duo har effekt mot bladflekksopper i kinakål på linje med Signum.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side