Lokale

Ta kontrollen på svartsøtvier

01.12.2017 (Oppdatert: 16.08.2019)

Søtvier kan være et stort problem blant annet i potet og enkelte grønnsakskulturer. Den gjør mye ut av seg i vekster som dekker dårlig og på vendeteiger uten annen vegetasjon.

Les mer ›

Ugrasmiddelforsøk i bønner

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Proman og Legacy ser begge ut til å være interessante A-sprøytinger i bønner.

Les mer ›

Ugrasmiddelforsøk i gulrot

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Som for forsøket fra Rogaland viser Viken-forsøket dårligere virkning mot tunrapp av Legacy enn av Proman og de andre A-sprøytingene.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i purre

30.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det er grunn til å prøve Legacy videre med flere kombinasjoner i B, C og D-behandlingene.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i blomkål under duk

30.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

10ml Centium+100g Lentagran er for tøft for kulturen. 10 ml Galera + 50 g Lentagran har gitt høgeste avling, men det er lave doser så ugrasvirkningen vil kunne bli dårlig.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i knollselleri med dobbeldekking

30.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Deling av Fenixdosen har ikke gitt sikker bedring i ugrasvirkning i forhold til å gi hele dosen ved A-sprøytinga. Legacy og Proman bør fortsatt være med i utvikling av ugrasstrategier i knollselleri.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i satt løk 2015

08.05.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Hvilke typer frø- og grasugras har vi, hva slags midler og forslag til doser tar disse i løk?

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

11.02.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Ugrasmiddel i asparges andre etableringsår - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Boxer+Centium ser ut til å være en fornuftig sprøyting før aspargesen spirer. Proman ser også lovende ut. Goltix+Fenix står bedre enn Lentagran ved senere sprøyting, og Hussar OD er også aktuell.

Les mer ›

Lentagran i stangselleri - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Lentagran lager nekroser i stangselleri. Vi sammenlignet med Fenix. Blanding ga mest nekroser. Prøvingen var i relativt store planter.

Les mer ›

Fenix i knollselleri - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Kombinasjonen Fenix + Centium rett etter planting har som i 2011 og 2012 gitt god ugrasvirkning og høy avling.

Les mer ›

Ugrasmidler i bønner til industri – 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Proman (Metobromuron) er meget interessant til bruk i bønner. Dette samsvarer godt med forsøk observert i utlandet.

Les mer ›

Nye midler i gulrot på mineraljord - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Legacy (Diflufenican) og Proman (Metobromuron) er intressante midler mot ugras i gulrot. Vi har også en god strategi med Fenix + Centium før oppspiring og smådoser med Fenix + Sencor utover.

Les mer ›

Galera og Centium i planta hodekål og blomkål under duk 2012-13

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

I tidligblomkål under duk i Lier gav Centium utsatt avling, men ingen avlingsreduksjon.

Les mer ›

Integrert plantevern - IPM

26.06.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Målet med integrert plantevern defineres som en helhetlig plantevernstrategi som holder bestanden av skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Les mer i linken under.

Les mer ›

Kålrot fagmøte

24.04.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Mer en 20 kålrotprodusenter fra 5 fylker, og i tillegg 5 rådgivere på grønnsaker, FMLA Telemark, L.O.G.

Les mer ›

Ugressforsøk: Centium i tidligblomkål under duk

20.12.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

I forsøksfeltetet i Lier ble blant annet Centium, Lentagran og Boxer ble prøvd i ulike kombinasjoner og til ulike tidspunkt. Centium viste seg som et godt middel mot vassarve.

Les mer ›

Ugrasmiddel i vårløk - 2012

14.08.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Goltix sprøytet på frøbladstadiet til ugraset har gitt skade på såløk både i 2011 og i 2012.

Les mer ›

Ugrasmiddel i satt løk - 2012

14.08.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Fenix sprøytet en uke etter setting og påfølgende Fenix+Lentagran sprøytet 3 ganger med 7-10 dagers mellomrom ga god ugrasvirkning og høyest avling av behandlingene.

Les mer ›

Nye midler i gulrot på mineraljord - 2012

14.08.2013 (Oppdatert: 16.08.2019)

Alle behandlinger er i hovedsak likeverdige. Den viktigste skilnaden er mot tunrapp der Proman skiller seg positivt ut.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.