Lokale

Bekjemping av ugras i gulrot

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Gulrota tar det lang tid fra såing til den har en viss konkurranse mot frøugraset og vi er avhengige av gode tiltak mot frøugraset i flere uker. Under leser du om forsøket i kulturen.

Les mer ›

Bekjemping av ugras i pastinakk

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Pastinakk begynner med et lite frø i jorda og vokser til en rot på flere hundre gram. Frøsådde vekster på friland krever mulighet for god ugrasbekjemping og under leser du om forsøket i kulturen.

Les mer ›

Bekjemping av ugras i bønner

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Produksjonen av bønner er økende og gode tiltak mot blant annet frøugras er viktige for å bevare avlingspotensialet og kvaliteten. Årets forsøk kan du kikke på under.

Les mer ›

Bekjemping av ugras i gulrot på mineraljord

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020)

Gulrot er en viktig produksjon i vår region og krever et kontinuerlig fokus på utprøvinger av lavdosestrategier mot frøugras.

Les mer ›

Bekjemping av ugras i bønner

02.01.2020 (Oppdatert: 02.01.2020)

I dag har vi i praksis kun ett frøugrasmiddel vi kan benytte i produksjon av bønner. Derfor utføres det feltforsøk her i Vestfold.

Les mer ›

Ta kontrollen på svartsøtvier

01.12.2017 (Oppdatert: 16.08.2019)

Søtvier kan være et stort problem blant annet i potet og enkelte grønnsakskulturer. Den gjør mye ut av seg i vekster som dekker dårlig og på vendeteiger uten annen vegetasjon.

Les mer ›

Ugrasmiddelforsøk i bønner

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Proman og Legacy ser begge ut til å være interessante A-sprøytinger i bønner.

Les mer ›

Ugrasmiddelforsøk i gulrot

31.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Som for forsøket fra Rogaland viser Viken-forsøket dårligere virkning mot tunrapp av Legacy enn av Proman og de andre A-sprøytingene.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i purre

30.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Det er grunn til å prøve Legacy videre med flere kombinasjoner i B, C og D-behandlingene.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i blomkål under duk

30.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

10ml Centium+100g Lentagran er for tøft for kulturen. 10 ml Galera + 50 g Lentagran har gitt høgeste avling, men det er lave doser så ugrasvirkningen vil kunne bli dårlig.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i knollselleri med dobbeldekking

30.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Deling av Fenixdosen har ikke gitt sikker bedring i ugrasvirkning i forhold til å gi hele dosen ved A-sprøytinga. Legacy og Proman bør fortsatt være med i utvikling av ugrasstrategier i knollselleri.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i satt løk 2015

08.05.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Hvilke typer frø- og grasugras har vi, hva slags midler og forslag til doser tar disse i løk?

Les mer ›

Leiejord - pH og ugras

11.02.2015 (Oppdatert: 16.08.2019)

Hvert år ser vi surjordskade i grønnsaker. Konsekvensen er at dyrkerne allikevel må dekke alle kostnadene med produksjon, med unntak av høsting, pakking, frakt, men går glipp av inntektene.

Les mer ›

Ugrasmiddel i asparges andre etableringsår - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Boxer+Centium ser ut til å være en fornuftig sprøyting før aspargesen spirer. Proman ser også lovende ut. Goltix+Fenix står bedre enn Lentagran ved senere sprøyting, og Hussar OD er også aktuell.

Les mer ›

Lentagran i stangselleri - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Lentagran lager nekroser i stangselleri. Vi sammenlignet med Fenix. Blanding ga mest nekroser. Prøvingen var i relativt store planter.

Les mer ›

Fenix i knollselleri - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Kombinasjonen Fenix + Centium rett etter planting har som i 2011 og 2012 gitt god ugrasvirkning og høy avling.

Les mer ›

Ugrasmidler i bønner til industri – 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Proman (Metobromuron) er meget interessant til bruk i bønner. Dette samsvarer godt med forsøk observert i utlandet.

Les mer ›

Nye midler i gulrot på mineraljord - 2013

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Legacy (Diflufenican) og Proman (Metobromuron) er intressante midler mot ugras i gulrot. Vi har også en god strategi med Fenix + Centium før oppspiring og smådoser med Fenix + Sencor utover.

Les mer ›

Galera og Centium i planta hodekål og blomkål under duk 2012-13

05.11.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

I tidligblomkål under duk i Lier gav Centium utsatt avling, men ingen avlingsreduksjon.

Les mer ›

Integrert plantevern - IPM

26.06.2014 (Oppdatert: 16.08.2019)

Målet med integrert plantevern defineres som en helhetlig plantevernstrategi som holder bestanden av skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Les mer i linken under.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.