Lokale

Opppsummeringsmøte grønnsaker i Lier 2018 - presentasjoner

29.11.2018 (Oppdatert: 04.01.2019)

28.november 2018 ble årets oppsummeringsmøte innen kålvekster, salater og sellerier m.m. avholdt på Foss gård i Lier. Dette er et gratisarrangement for NLR Vikens grønnsaksprodusenter.

Les mer ›

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

11.05.2016 (Oppdatert: 07.01.2019)

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Les mer ›

Ta kontrollen på svartsøtvier

01.12.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Søtvier kan være et stort problem blant annet i potet og enkelte grønnsakskulturer. Den gjør mye ut av seg i vekster som dekker dårlig og på vendeteiger uten annen vegetasjon.

Les mer ›

Soppsprøyting i kepaløk, satt og sådd – forslag til behandlingsprogram

02.06.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Hvert år er det utfordringer med skader forårsaket av sjukdommer i løk.

Les mer ›

Treen konsistens som kvalitetsfeil i kålrot

01.04.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Gudmund Ballvoll skriver under avsnittet biologi i «Grønnsaker på Friland»: «Under vekststans kan det utvikle seg vedfibrar langs leiingsvevet slik at rota blir treen».

Les mer ›

Varsling og Skadeterskler i Grønnsaker og Potet

11.03.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Det ble et jordnært dagskurs på Gjennestad i går der de fremmøtte fikk høre mye interessant om muligheter for varsling og skadeterskler i grønnsaker og potet.

Les mer ›

Frisk Salat - prosjektet avsluttet

29.02.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Prosjektet Frisk Salat i Rogaland, Storknolla råtesopp - biologi og bekjempelse ble avsluttet ved utgangen av 2015, etter tre år med studier av soppsjukdommen forårsaket av Sclerotinia spp. i salat.

Les mer ›

Risiko ved smitte ved kompostering

25.02.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Under LØK2016 ble det holdt et foredrag som hette "Risiko for smitte ved kompostering av løkavfall".

Les mer ›

Kartlegging av metoder for effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl i produksjon av grønnsaker (Sluttrapport)

04.02.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Forebyggende behandlinger er beste og mest effektive metode i kampen mot snegler.

Les mer ›

Bekjemping av bakterieråte i kepaløk

04.02.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Bakterieråte i kepaløk har vært og er et stort problem for dyrkerne.

Les mer ›

Sprøyteteknikk mot kålmøll

29.01.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Kålmøllbekjempingen var utfordrende i 2013 og -14 og god gjennomføring av sprøytingen var en forutsetning for å lykkes.

Les mer ›

Storskalaforsøk med kompost i knollselleri 2014

31.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Bredspreding av kompost før planting i tillegg til vanlig gjødselstrategi har i to forsøk gjennomført i 2013 og -14 gitt positiv effekt på avlingsmengden av knollselleri.

Les mer ›

Gulrotflue; prognose for rett høstetidspunkt gulrot

31.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Utprøvingen av denne temperaturmodellen for 2. generasjons gulrotflue vet vi en del om, men den burde utprøves noe mer.

Les mer ›

Effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl. Forsøksresultater

31.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

I 2014 som i 2013 ble Nemaslug prøvd ut og sammenlignet med Sluxx i storskalaforsøk. Denne gangen kun i stangselleri.

Les mer ›

Ugrasmiddelforsøk i bønner

31.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Proman og Legacy ser begge ut til å være interessante A-sprøytinger i bønner.

Les mer ›

Ugrasmiddelforsøk i gulrot

31.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Som for forsøket fra Rogaland viser Viken-forsøket dårligere virkning mot tunrapp av Legacy enn av Proman og de andre A-sprøytingene.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i purre

30.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Det er grunn til å prøve Legacy videre med flere kombinasjoner i B, C og D-behandlingene.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i blomkål under duk

30.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

10ml Centium+100g Lentagran er for tøft for kulturen. 10 ml Galera + 50 g Lentagran har gitt høgeste avling, men det er lave doser så ugrasvirkningen vil kunne bli dårlig.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i knollselleri med dobbeldekking

30.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Deling av Fenixdosen har ikke gitt sikker bedring i ugrasvirkning i forhold til å gi hele dosen ved A-sprøytinga. Legacy og Proman bør fortsatt være med i utvikling av ugrasstrategier i knollselleri.

Les mer ›

Ugressmiddelforsøk i asparges

30.12.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Konklusjon Konklusjonen fra 2013 at Boxer+Centium og Proman ser begge ut til å være fornuftig A-sprøytinger står ved lag etter 2014-forsøket. Goltix+Fenix står godt som B- og C-sprøytinger.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.