Lokale

Betydning av PVA i Asterix - prøving i 2016

I noen enkle forsøksfelt ble helt virusfri settepoteter sammenlignet med settepoteter med ca 50 % smitte av Potetvirus A (PVA) og produsentens egenproduserte settepoteter.

Les mer ›

Foredrag fra tidligpotet møte

Et vellykket fagmøte med fokus på dyrking av tidligpotet ble arrangert av NLR Agder og NLR Viken på Gjennestad VGS 11. februar.

Les mer ›

Sertifiserte settepoteter

Sertifiserte settepoteter skal oppfylle visse krav til kvalitet som er bestemt i Forskrift om settepoteter.

Les mer ›

Tilgjengelig settepotet for sesongen 2009

Her kan oversikt over godkjent settepotetareal fordelt på sorter lastes ned. Oversikten er laget etter at vekstkontrollen i åkrene er gjennomført.

Les mer ›