Lokale

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Les mer ›

Betydning av vekstskifte i kornproduksjon.

Formålet med å gjennomføre et vekstskifte er å sikre en stabil planteproduksjon hvor en prøver å unngå oppformering av ugras, sykdommer og skadedyr som korncystenematoder.

Les mer ›

Veien til bedre pløying

Kjell Mangerud, en nestor i pløying i Norge, har i samarbeid med Kari Bysveen gitt ut et hefte om pløying.

Les mer ›

Bli kjent med jordplan.

22 gårdbrukere møtte opp for å lære mer om jordplan på fagmøte 16 januar.

Les mer ›