Lokale

Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema.

Les mer ›

Grubbing

Det er både ulemper og fordeler med å grubbe.

Les mer ›

Pløy riktig!

Pløying er kostbart, og krever energi via diesel. Er plogen stilt rett, brukes mindre energi, og slitasje på traktor og plog blir mindre.

Les mer ›

Jordpakking, jordløsning og drenering

Under Gartnerdagene på Gjennestad i dag var jordpakking, jordløsning og drenering temaer da mer enn 70 deltagere fikk høre Kjell Mangerud og Torgeir Tajet.

Les mer ›

Avlingstrender med og uten plog.

Tittelen er hentet fra det svenske fagtidsskriftet Arvensis, det er professor ved Sveriges landbruksuniversitet Johan Arvidsson som tar for seg trendene i de langliggende jordarbeidingsforsøka i Sverige hvor en prøver ut et pløyingsfritt system.

Les mer ›