Lokale

Fosforgjødsling til korn - forsøk 2017

10.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

Redusert fosforgjødsling har ikke gått ut over avling ved høye P-AL verdier i forsøket i 2017

Les mer ›

Biogjødsel til vårhvete - forsøk 2017

10.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

Forsøket med biogjødsel i korn i 2017 var femte året med utprøving av biogjødsel som næringskilde til korn.

Les mer ›

Info fra jord og kompostfagdagen i Lier, 10.mars

21.03.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Hva vinner vi ved å tilrettelegge for bedre jordkvalitet med mer organisk materiale? Den 10.mars ble det gjennomført jord og kompostfagdag på Haugestad i Lier med dette som tema.

Les mer ›

Gårdskompost

08.03.2017 (Oppdatert: 04.01.2019)

Bruk av kompost av lokalt organisk materiale kan være et bra jordforbedringstiltak. Det finnes både gode råd og noen krav for de som velger å kompostere.

Les mer ›

Biogjødsel til korn 2015

03.03.2016 (Oppdatert: 04.01.2019)

Forsøket med biogjødsel i korn i 2015 var tredje året med denne typen demonstrasjonsfelt, og er et samarbeid med GreVe/Ivar Sørby og NLR Viken.

Les mer ›

Biogjødsel til korn

19.01.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

For andre året på rad ble det i 2014 gjennomført storskala demonstrasjonsfelt med biogjødsel til korn i samarbeid med Greve Biogass og Ivar Sørby.

Les mer ›

Jorda på jordet - forsøk med fosforgjødsling

19.01.2015 (Oppdatert: 04.01.2019)

Det ble gjennomført 2 forsøk med fosforgjødsling i prosjektet Jorda på jordet i 2014, et prosjekt som Hof kommune og Fylkesmannen i Vestfold har finansiert.

Les mer ›

pH og kalking

31.03.2014 (Oppdatert: 04.01.2019)

Dersom en kun er ute etter å øke pH i jorda, bør en velge den kalktypen som har lavest pris i forhold til hvor mye pH øker i jorda.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsla

09.09.2013 (Oppdatert: 04.01.2019)

Husdyrgjødsel kan stort benyttes i alle type produksjoner og har mange gode egenskaper.

Les mer ›

Fokus på kritiske punkter for god drenering - stormøte i Drammen

17.04.2013 (Oppdatert: 04.01.2019)

40 personer fra Østlandet deltok på diskusjonsmøte om grøfting i Drammen 5. april i regi av Vestfold Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving Viken og Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold.

Les mer ›

Forsøk med slam fra Lillevik renseanlegg i Larvik

19.12.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

God virkning av tilført slam i dette feltet.

Les mer ›

Bladgjødsling med Flex N-18.

19.12.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

God lønnsomhet i å bladgjødsle med Flex N 18 i vårhvete i disse registreringene.

Les mer ›

Bladgjødsling

29.11.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

Nyere forskning tyder på at det i tillegg til spalteåpningene er en annen funksjon som står for en viktig del av næringsopptak i bladene.

Les mer ›

Undersøkelse: Næring i husdyrgjødsla

08.11.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

I perioden 2006-2011 har det pågått et prosjekt ledet av Bioforsk for å undersøke hvordan næringsinnholdet er i dagens husdyrgjødsel sammenlignet med de "gamle" normene vi bruker i gjødslingsplanlegginga.

Les mer ›

Bli kjent med jordplan.

19.01.2012 (Oppdatert: 04.01.2019)

22 gårdbrukere møtte opp for å lære mer om jordplan på fagmøte 16 januar.

Les mer ›

Tørking av korn v / maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt

29.08.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Dette er en artikkel som Gunnar Schmidt har utarbeidet mens han vår rådgiver i Dansk Landbruksrådgivning.

Les mer ›

Husdyrgjødsel til korn, referat fra møte

20.01.2011 (Oppdatert: 04.01.2019)

Husdyrgjødselmøte på Skjeestua i Stokke tirsdag 1 desember hadde fokus på riktig bruk av husdyrgjødsla til korn. Det ble et vellykket møte med ca 25 fremmøtte. Her er et kort referat og foredragene.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.