Lokale

Grubbing

Det er både ulemper og fordeler med å grubbe.

Les mer ›

Pløy riktig!

Pløying er kostbart, og krever energi via diesel. Er plogen stilt rett, brukes mindre energi, og slitasje på traktor og plog blir mindre.

Les mer ›

Bli kjent med jordplan.

22 gårdbrukere møtte opp for å lære mer om jordplan på fagmøte 16 januar.

Les mer ›

Fresing i rada

Bruk av mekanisk ugrasfjerning inntil frukttre radene

Les mer ›