Lokale

Helgrøde - krever speseialmekanisering

Helgrøde har blitt via mye oppmerksomhet i den senere tid. Det er de med spesialutstyr som har mest hell i å bruke dette.

Les mer ›

Prøving av engfrøblandinger

Blandinger med mye timotei gir årvisst beste avling og kvalitet.

Les mer ›

Fôrdeler med helgrøde

Interessen for bruk av helgrøde i Norge er økende. Høsta på rett tidspunkt vil helgrøde gi god stivelsesrasjon til kua som sammen med tidlig slått gras gir mye mjølk i tanken.

Les mer ›