Lokale

Kan vi stole på målinger med pH-strips?

På nettstedet miljolare.no vises det til en rapport fra NIVA der det advares mot å stole på pH-strips ved måling av pH. Det er spesielt når pH er høy at målingene blir veldig feil.

Les mer ›

Kalibrer måleinstrumentene

Omsetningen og resultatet fra de neste måneders produksjon er avgjørende for de fleste gartnere. Ta noen enkle grep for å sikre produksjonen din.

Les mer ›

Forenklet mottakskontroll av torv og jord

Det kan spares både tid, frustrasjon og penger ved å sjekke vekstmediet når det ankommer gartneriet og før start av kulturen.

Les mer ›