Lokale

Integrert Plantevern - dokumentasjonskrav

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern.

Les mer ›

Fagstoff om økologisk produksjon av grønnsaker og poteter

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og prosjektet Foregangsfylke økologiske grønnsaker - produksjon og marked - har siden 2009 samarbeidet om produksjonsrådgiving.

Les mer ›

Strategier mot indre bladrandskade, høy relativ fuktighet og kalsiumopptak

Salat dyrket i NFT(Nutrient film technique) er ofte utsatt for bladrandskade, en nyere undersøkelse tester ulike strategier for å unngå bladrandskade.

Les mer ›

Kan vi stole på målinger med pH-strips?

På nettstedet miljolare.no vises det til en rapport fra NIVA der det advares mot å stole på pH-strips ved måling av pH. Det er spesielt når pH er høy at målingene blir veldig feil.

Les mer ›

Bladgjødsling i grønnsaker, poteter, frukt og bær

De to kursene om bladgjødsling i grønnsaker, potet, frukt og bær avholdt i Lier og på Gjennestad i januar var svært godt besøkt, med knappe 90 tilstede til sammen.

Les mer ›

Fagforedrag på Veksthus fra Gartnerdagene 2012

Mange interessante foredrag under veksthusdelen på Gartnerdagene 2012. Første del ble holdt av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) mens Norsk Gartnerforbund (NGF) sto for den andre delen.

Les mer ›

Bladgjødsling

Nyere forskning tyder på at det i tillegg til spalteåpningene er en annen funksjon som står for en viktig del av næringsopptak i bladene.

Les mer ›

Integrert plantevern mot spinnmidd i veksthuskulturer

Spinnmidd er et vanlig skadedyr i tomat, agurk og snittroser og den kan gjøre stor skade på kort tid.

Les mer ›

Integrert plantevern mot mellus i veksthuskulturer

Store angrep av mellus er vanskelig å bekjempe. Med gode rutiner for å oppdage angrep tidlig, blir det lettere å få god virkning av nyttedyr og/eller plantevernmidler.

Les mer ›

Symptomer på Xanthomonas i julestjerne

Høsten 2010 ble Xanthomonas axonopodis pv. Poinsettiicola for første gang oppdaget på julestjerner i Norge. Xanthomonas axonopodis pv.

Les mer ›

Nematoder mot hærmygg

Nematoder mot hærmygg i julestjerne er en metode som har vært brukt i mange år med godt resultat. Men de siste årene har nematodene dessverre fått et dårlig rykte.

Les mer ›

Vedlikehold av klimastasjoner

Det er viktig å vedlikeholde klimastasjonene/måleboksene ute i veksthuset for at disse skal vise riktig på temperatur, fuktighet og eventuelt CO2.

Les mer ›

Milbeknock - nytt plantevernmiddel mot spinnmidd og minerflue

Informasjon fra Plantevernprosjektet ”Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus” pr. 1. juni, 2012

Les mer ›

Jern til utplantingsplanter

Jern er det mikronæringsstoffet som plantene behøver mest av. Jernmangel sees ved at bladene gulner mens bladnervene holder seg grønne. De yngste bladene gulner først, deretter de eldre.

Les mer ›

Kalibrer måleinstrumentene

Omsetningen og resultatet fra de neste måneders produksjon er avgjørende for de fleste gartnere. Ta noen enkle grep for å sikre produksjonen din.

Les mer ›

Luftfuktighet og julestjerner

På slutten av julestjernekulturen er det flere faktorer som kan forringe kvaliteten på stjernene.

Les mer ›

Fagartikler om effekten av klima på biologisk bekjempelse

I forbindelse med Fagseminar på Veksthus under Gartnerdagene 2011 har vi fått fem artikler fra Nina Svae Johansen som omhandler effekten av klima på biologisk bekjempelse.

Les mer ›

Forenklet mottakskontroll av torv og jord

Det kan spares både tid, frustrasjon og penger ved å sjekke vekstmediet når det ankommer gartneriet og før start av kulturen.

Les mer ›

Meldugg i potteplanter

Varme dager og kalde netter øker faren for angrep av meldugg. Meldugg er en sopp som krever høy fuktighet for infeksjon, mens tørt og varmt klima er optimalt for spredning.

Les mer ›

Gråskimmel i veksthus

Gråskimmel er en alvorlig soppsykdom i både grønnsaker og prydplanter. Sykdommen forårsakes av soppen Botrytis cinerea. Gråskimmel finnes over alt der det er planter.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side