Treen konsistens som kvalitetsfeil i kålrot

01.04.2016 (Oppdatert: 16.08.2019) Lars-Arne Høgetveit

Gudmund Ballvoll skriver under avsnittet biologi i «Grønnsaker på Friland»: «Under vekststans kan det utvikle seg vedfibrar langs leiingsvevet slik at rota blir treen». Det er dermed viktig å ha kålrota i god nok vekst gjennom hele sesongen, for å redusere faren for vekststans (og da også redusere faren for sprekking).

(Foto: Lars-Arne Høgetveit)


Mot vekststans er det viktig å ta hensyn til alle forhold som stimulerer til god vekst. De fleste faktorene under har vi en mulig innvirkning på:

- Jordarbeiding: Prøv å jordarbeide når det er laglig jord, samtidig som evt. bed ikke freses for
hardt slik at jorda risikerer å «kollapse» med det resultat at den blir pakket i rotsonen. God
jordstruktur som gir gode forhold for røttene, slik at det blir luftutveksling og gode
dreneringsforhold, er viktig.

- Tilfør og harv ned Solubor (1-1,5 kg/daa) før såing. Er en sikring i kålrotproduksjonen mht bor-
tilgangen.

- Øk antall overgjødslinger, spesielt på den lette jorda – da har man mere kontroll på nedvaskingen
om det kommer mange nedbørsepisoder. Det krever selvsagt også økt årvåkenhet pga mindre
næringsreserver i jorda!

- Nitrat-sjekk jorda gjennom vekstsesongen, spesielt om nedbørsmengden vs gitt gjødsel indikerer
behov for ny næringstilførsel pga nedvasking. Ved mangel på nitrat må man også samtidig tilføre
mere breispektret gjødsel, f.eks. 12-4-18 mikro. (Faren for nedvasking er i denne rekkefølgen:
Nitrat løses lettere i jordvæska enn svovel osv: Nitrat > Svovel > Ammonium og Kalium.)

- En bør vurdere, om det er lett jord og høy pH (> pH 6,8), å kjøre noe bladgjødsling med: Bor, Mn
og evt Mg eller CropLift (8 mikro-stoffer)/ Flex N-18 m/Mn, Ca, Mg. Bladgjødsling kan også gjøres

gjennom nettet.


Tørke

- Tilgang på vann vil kunne være en minimumsfaktor. Og vekststans får vi ved stor nok
vannmangel, men tørkestresset er ofte ikke så synlig de første dagene, men så ser vi det i åkeren
også og da er vi flere dager bakpå mht å gi vann! Både B og Ca følger vannstrømmen passivt –
men vi vet ikke hvilke konkret mangel av næringsstoffer som trigger treen rot – men at mangel gir
redusert vekstmuligheter vet vi.

Generelt vil tilgang på vanning naturlig nok være viktig for å sikre seg mot tørke. Dersom det ikke
er tilgang på vann, vil tyngre jordarter være sikrere enn sandjord.


Temperatur under dekke

- Ved dekking av kålrota vil i perioder mikroklimaet under dekket ha en høy luftfuktighet – det betyr
at transpirasjonsmuligheten kan reduseres og vi får samme forhold som punktet over mht B og
Ca. (Dekket tas av så raskt som mulig mht insekter.)

(Høy temperatur under dekke over lengre tid vil også kunne gi små røtter med mye bladverk.
Utvendig farge blir også gjerne mer grønn enn lilla. Under slike forhold er nett noe bedre enn duk,
men det samme kan også skje under nett.)

Utover disse punktene er det lite å få tak i av info fra forskningsinst. i Norge, på Internett og fra kollegaer i rådgivingen om faktorer som gir treen kålrot. Ulike fagpersoner har noe ulikt fokus, noen nevner siste del av sesongen med nitrogenmangel som en mulig faktor, andre nevner at ved høy temperatur (21 C vs 9 C) blir det mer treen rot. Og generelt pekes det altså på ulike faktorer som gir vekststans som årsaken til at kålrota kan bli treen.
Gjennomføres tiltaka over så kan nok de også ha en effekt på andre faktorer som gir utfordringer med indre kvalitet.

(Av Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken - 02.04.2016) Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.