Kartlegging av metoder for effektiv bekjempelse av nettkjølsnegl i produksjon av grønnsaker (Sluttrapport)

04.02.2016 (Oppdatert: 16.08.2019) Hans Håkon Helmen

Forebyggende behandlinger er beste og mest effektive metode i kampen mot snegler. Dette kan fastslås ettersom det er svært krevende og dyrt å bekjempe en etablert bestand i åkeren, samtidig som det er stor sannsynlighet for at resultatet ikke blir godt nok med dagens midler.

Trykk her for å se sluttrapporten. 

Dette prosjektet har i hovedsak dreid seg om storskala forsøksvirksomhet og informasjonsformidling om sneglebekjemping hos grønnsaksprodusenter. Jernfosfatpreparatet «Sluxx» er det mest brukte preparatet i bekjempingsstrategien mot snegler i grønnsaker p.dd.. I dette prosjektet er Sluxx sammenlignet med det mindre prøvde nematodepreparatet «Nemaslug». Hoveddelen av forsøksarbeidet ble utført i 2013 og 2014 ute hos tre forskjellige produsenter av hodekål, rosenkål og stangselleri i nedre Buskerud og Vestfold. Dyrkernes egeninnsats og interesse for temaet har vært stor. Resultatene av forsøksarbeidet har ikke gitt oss statistisk signifikante forskjeller i effekt mellom de ulike midlene, men noen trender har vist seg. Sluxx ser ut til å være det mest nedslående midlet på et snegleangrep, mens Nemaslug burde gå inn i en forebyggende bekjempingsstrategi.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.