Sprøyteteknikk mot kålmøll

29.01.2016 (Oppdatert: 16.08.2019) Hans Håkon Helmen

Kålmøllbekjempingen var utfordrende i 2013 og -14 og god gjennomføring av sprøytingen var en forutsetning for å lykkes. I den forbindelse ble det arrangert en demonstrasjon av sprøyting med ulike væskemengder, trykk og dyser. Oppsummering fra demonstrasjonen ser du her.

Demo av ulike trykk, væskemengder og med/uten sprede-klebemiddel. Sprøytevannet var blandet med UV-væske for å kunne se væskens fordeling på kålplanten etter utsprøyting.

SPRØYTETEKNIKK VED KÅLMØLLSPRØYTING – SPRØYTEDEMONSTRASJON MED FLUORISERENDE VÆSKE OG UV-LAMPE
(Gjennomført i hodekål – Erdeno og Bartolo)   

Konklusjon etter demonstrasjonen:

  • Væskemengde over ca 70 l/daa gav avrenning ved 5 bar – forventer da at effekten blir dårlig.
  • 70 l/daa med høyt trykk (8 bar) gav vesentlig mindre avrenning og finere spredebilde/fordeling på bladene enn ved 5 bar. Vær obs for avdrift!
  • Etter UV-prøving av flere alternativer endte det med 60 l/daa ved 6-8 bar som beste alternativ (rød dyse). Pent spredebilde med jevn fordeling på bladverket, samtidig som væskemengde og trykk var av «gjennomførbare størrelser».
  • Kjør sakte – max 5km/t – spesielt når plantestanden er stor og bladrik! Sakte fart gjør at dusjen lettere trenger nedover i bladmassene.
  • Tilsetting av sprede/klebemiddel viste mindre avrenning og bedre fordeling på bladverket ved høy væskemengde.

Her finner du artikkelen i PDF-format Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.