Levende matjordprosjektet 2014: Utprøving av ulike typer kompost i økobrokkoli.

29.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019) Hans Håkon Helmen

Hovedfokuset i prosjektet har vært å gjenskape et levende jordsmonn med et rikt biologisk mangfold. Denne rapporteringen tar for seg resultatene fra forsøk utført i sesongen 2014.

Forsøksarbeid: Utprøving av ulike mengder og typer kompost og kompostkultur

Prosjektet "Levende matjord" er en satsing fra Fylkesmannen i Buskerud. Det ble startet som et 4-årig prosjekt fra 2010 til 2014. Denne rapporteringen tar for seg resultatene fra forsøk utført i sesongen 2014. For resultater fra 2013, 2012, 2011 og 2010 henvises til tidligere forsøksmeldinger.

2014-forsøket i økologisk brokkoliåker i Lier var en god demonstrasjon på at komposten må være godt omdannet før den spres på jordet. Dette var ikke tilfellet i 1 av 4 forsøksledd, noe som gav tydelig utslag på avling og kvalitet. Les mer om resultatene her  Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.