Nitrat- og kaliummålinger i grønnsaker

23.12.2015 (Oppdatert: 16.08.2019) Hans Håkon Helmen

I gjødselforsøk i knollselleri med utprøving av ulik gjødselpraksis for N og K ble det gjennomført regelmessige og sammenlignbare registreringer av nitrattilstanden i jord og plantesaft.

I jordprøvene ble nitratavlesning med strips (N-strips) sammenlignet mot elektronisk måling med Horiba Laquatwin (laq.). Plantesaftmålingene ble sammenlignet mot jordprøvene og bladprøver analysert for N og K av LMI-lab i Sverige. Tilsvarende sammenligninger er også gjort i salat, men omtales ikke i denne artikkelen. Forsøket er finansiert av NLR Grønne vekstmidler.

Sammenhengen mellom nitratinnhold i jord og plantesaft er tålig god. Best korrelasjon oppnås ved å bruke N-strips som målemetode i jord (R² = 0,63). Grumsete jordprøver er antagelig årsaken til at Horiba laquatwin gir resultater med vesentlig dårligere korrelasjon i dette tilfellet (R² = 0,23). Det ser imidlertid ut til at nitratinnholdet i plantesaften gir betydelig større utslag etter tilført nitrogen sett i forhold til nitratinnholdet i jord.
Les resultatene her.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.