Kule- og ranke lagring av gulrot

17.10.2014 (Oppdatert: 16.08.2019) Lars-Arne Høgetveit

For noen få produsenter kan det være aktuellt å kule- ranke lagre gulrot fra noen uker til 2-3 måneder. Men uansett bør en tenke på noen punkter slik at svinnet blir begrenset så mye som mulig.

 

Utetemperaturen er viktig og jo nærmere vanlig lagertemperatur en kommer, minus 0 °C, jo bedre er det for å bremse opp mulige sjukdommer før gulrota skal pakkes.

En prinsippskisse for kulelagring fra www.agropub.no, ser du under:

 

 

For å utfylle skissen noe bør en også tenke på følgende:
Ett par temperaturloggere i kjernen av kula/ranken bør en ha, slik at en kan følge godt med på hvordan temperaturen utvikler seg. Da har man mulighet til å gjøre tiltak ved behov.
Som en tommelfingerregel bør det ikke være lenger transportvei for varme/fukt fra gulrot til luft en ca 100 cm.
Hvor lang ranke en kan legge er litt usikkert, men det er erfaring med at å legge opptil 100 meter går bra.
Det er nok flere muligheter for dekke av gulrota og å legge halm over først og så en fiberduk kan være en mulighet og evt en plastfolie/pressenning om det regner for mye eller det nærmer seg minusgrader. Det er aldri gunstig å dekke ranken for tidlig om det er varmt ute pga faren for varmgang i gulrota.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.